16 Kasım 2015 Pazartesi

[Yunan Cezaevleri] Anarşist ayaklanmanın yeni savaş pozisyonu için - Kara Aralık içinTanrının, bazı X'in, bilinmeyen bir gücün ağırlı altında vücudunu büken bireyden nefret ediyorum. 

Kendi gücünün bir parçası olan erkek olarak, sadece kendi ezilerek ama beni ezerek ve severek, onların korkunç işbirliği ya da aptalca eylemsizliği altında, istifası dışında, korkudan dolayı, başkalarına teslim olan, bütün bunu, söyleyerek, nefret ediyorum.  

Memurun örgüsünden, belediye başkanının kanadından, kapitalistin altınından, ahlakçılardan ve dinlerden önce boyun eğmeyen; ben bütün bunların cam gibi kırılmış küreler olduğunu bileli uzun süredir, hissettiğim için, onlardan nefret ediyorum, evet, nefret ediyorum.

— Joseph Albert (Libertad)


Bazı olayların rastgeleliği neredeyse tamamen sosyal uzay-zamanı felç edebilecek, dinamik değişkenlere neden olabilecek zamanlar tarihte vardır.

06/12/2008, cumartesi gecesinde, iki dünya arasındaki çatışmanın doruk noktası, sadece birkaç dakika içinde gerçekleşti. Bir tarafta, genç, coşkulu, kendiliğinden ve tez canlı isyan şiddeti; diğer tarafta, baskı yoluyla şiddet tekelini iddia eden, meşru olarak, devletin resmi kurumsal organı.

Hayır, bu yanlış zamanda yanlış yerde bulunan masum bir çocuk ve bir paranoyak polis hakkında değildi, fakat bir devriye aracına saldıran bir asi genç yoldaş, yaygın olan bir alanda baskı güçleri ile çatışmalar, ve aynı bölgede devriye polisi ve, polisin şerefi ve şöhretine dair kişisel algı üzerinden, kendi kendine sorun çıkaran kişiler yüzleşmeye karar verdi. Bu iki karşıt güçler arasında bir çatışma oldu: Bu çatışmanın ana kahramanları, diğer Güç üzerine, tek Ayaklanma ile her biri kendi tarafını temsil ediyor.

Polis Epameinondas Korkoneas tarafından Alexandros Grigoropoulos'un katledilmesi, ve bunu takip eden güçlü, yüksek tansiyon sosyal elektroşoka neden olan büyük ölçekli isyanlar "toplumsal barış" imajını paramparça etti ve bu iki karşıt dünyaların varlığı en belirgin şekilde, hiç de kolay dönüşün olmadığı durumları tetikleyen, en azından tecellisi olmayan ve ivmenin hiç kimsenin daha fazla fark ediyormuş gibi yaptığı olayların oluşturulması görünür yapıldı, onlar görmedi, onlar duymadı, onlar hesaba katmadı.

2008 isyanı bir toplumu, çoğunluğun, hala onların tüketim mutluluğu ve batı yaşam kültür zevkini salladı ve gelecek ekonomik krizin dayanılmaz sonuçları görmezden gelindi. utanç, uyuşma, algısal felce neden olan, böyle bir gerilimin rahatsızlığını yaratanlar, sosyal bedenin büyük çoğunluğu bu kadar çok binlerce isyancıların nereden geldiğini anlayamadı.

İsyanın sonrasında, bir dizi aydınlar, siyasi analistler, profesörler, sosyologlar, psikologlar, kriminologlar ve hatta sanatçıların her biri kendi mesleki ve prestij ve üne yararlanmak süretiyle, sadece Aralık'08 i yorumlamak için değil, aynı zamanda onların gerçek toplumsal rolün açıkça ne yaptığı, herhangi bir yerden çıkabilmek, oluşumu karalamak ve tamamen şiddeti kınayarak bunu değiştirmek için kamuoyu tartışmasına katıldı.

Aralık'08 ve isyan mirası, iç tehdit cephesi yaratan, ülke genelinde patlayarak çoğalan onlarca doğrudan eylem grupları ile kendini gösteren, hakkında söylenecek daha fazlası var. Anarşist doğrudan eylem neredeyse günlük olarak sosyal normalliği baltaladığı bir dönemdi. Fakat bizim istediğimiz her şeyden önce hatırlamak...

Neden Aralık'08 ve nasıl anarşi olduğunu, öncü bir rol olan, dinamik durumların tezahüre katkıda bulunan, hangi uluslararası anarşist hareket içinde yankı bulduğunu hatırlamak.

Anarşi zamanında tutuklama, esaret ve şiddet baskının korkunun üstesinden gelme ve bu nedenle o zamana kadar, imkansız görünen, eylem ve jest hareketlerin, muazzam öz güven edindiği; bir dizi anarşist polimorf eylemi tezahür etmiş bir öz güven, her türlü işgallerde basit kamu müdahalelerden, ve spontan çatışmacı uygulamalardan daha saldırgan eylemleri organize etmeyi hatırlamak.

Biz onun hayatıyla ödediği, onun kendiliğinden suçlu olduğu genç yoldaşı hatırlamak istiyoruz. Diğer şartlar altında onun yerine biz de olabilirdik, aynı isyancı coşku o zamandan beri istila olarak, ve bunun yanı sıra, HERKES onları çıkarmanın yerine kendi kökenlerini unutmaması gerekir.

Biz küçük veya büyük sosyal kısa devre toplumsal uzay-zamanı felç eden güzelliği hatırlamak istiyoruz.

Biz anarşi istediğimizde, ne kadar tehlikeli anarşi olabileceğini hatırlamak istiyoruz.

"Hükmü kalmayacak ölümün, ve Ölüler çırılçıplak birleşecek tek bir gövdede yeldeki ve batı ayındaki adamla, ve Güneş batıncaya dek güneşte kırılacak" günleri yeniden yaşamak istiyoruz. 

(Dylan Thomas tarafından bir şiirden ayet tefsiri)


***

Bu alçakgönüllüğü öğrenmenin yoludur. 
Kaç kere oturdu insan
ve bir evde yalnız bekledi 
yoldaşları için bekleyerek
geri gelmesi için?
Savaş planlanır
Her dakika muhasebeleştirilir
Her kişi işini bilir
Tüm tedbir alınmıştır.
Bu gece, kaç gerilla savaşta savaşıyor?
Bu gece, radyo raporluyor
polis götürmeye kalkışıyor
arka sokaklardan yüzlerce göstericiyi.
Kayalar uçuyor, 
Sen duyabiliyorsun cam kırıklarını, tezahüratları,
Asabi gazetecinin pıtırtısının arkasındaki sirenleri.
Saat on bir. 
Henüz bitmedi.
Bizden önce yapılan kaç tane var?
Geriye uzanan hatları
tarih boyunca. 
Hala orada yapılacak kaç tane var? 

— The Proud Eagle Tribe of the Weather Underground


Basit bir gözlemle başlayan, otorite ve katsayılarıyla kafa kafaya çarpışacak, temelinde çok yönlü anarşist eylem ile bir strateji çizmek zorunlu bir ihtiyaçtır, İdeolojik sabitliğin dar çerçevesi içinde kalsaydık, biz anarşist örgüt hakkında henüz başka bir teorik önerinin katkısından verim alamayacağımızdan eminiz. Biz kurtuluş mücadelesinin bütünlüğünü tamamlayacak eylemler aracılığıyla günlük çelişkileri etkisiz hale getirme girişiminde bulunmadığımızda, anarşist çevreleri kapsayan içe kapanma eğilimini sele boğmaya mahkumuz.

İnanıyoruz ki bir strateji çalışması için - eksenleri olan benzeşen gruplar, çok şekilli mücadele ve sürekli anarşist isyanın kesişeceği - gücümüz, ivmemiz, yeteneklerimiz ve sınırımız pratikte teste konulmalıdır.  Bu yol bizim mücadelenin gerçek deneyimleri ve teorik olmayan cambazlığa dayalı gerekçeleri belirlemede mümkün olacaktır. Biz biliyoruz ki dünyanın sonunun başlangıcını yaşıyoruz.

Devlet adına toplumsal çatışmaların barışçı yollardan çözülme çabası ekonomik refah gibi uzak bir geçmiş, devletin ekonomiye müdahalecilik modelinin çöp kutusuna atılmasıdır - günümüzde, ulusal sınırları aşmak için çok uluslu şirketlerin hakimiyeti ve sermaye olanağı kısıtlama olmaksızın egemen güç merkezleri tarafından kurumsallaşıyor, ulusal ekonomiler yoluyla birkaç yıldır kapitalist gelişmeyi hizmet eden ulus-devletlerin tarihsel anlatısı çöküyor, teknolojik fascistisation insan duyuları yönetimi için sonsuz olasılıklar yaratıyor, sosyal yapının giderek artan karmaşıklığı metropollerdeki sosyal otomatizasyon ve askeri sosyal yaşamın istikrarsız, Yaşamı sayısallaştırılma makineleri insanoğlunun düşüncesinin karmaşık kompleks modundan sinirlerini kuvvetlendirir ve bilinçliğin mezarlıklarını oluşturur, insan korkusunun görüntüsü sosyal bilinç içinde asimile oluyor ve şok duygusunun ötesinde duyguları oluşturmak için ateşkes ediyor.

Biz başkasının verdiği acı ile kişinin mutluluğu birlikte varolduğunda, "uygar savaş" ın niteliksel yükselme sürecinde, bu yeni ortamda, çağdaş insan türü kendi görünümünü yapmak, bariz olarak yaşamı hasta bir şekilde kabul edip genetik olarak uyum sağlamak, dejenere bir dünyada doğanın tüm vahşiliği kentsel jenerasyon ve uygarlığın yapay koşullarının geniş eğilimlerinde kaybettik.

Bu çevre içinde, anarşi siyasi temsilin her türlüsünü ateşe verme olasılığını stratejik edinerek, tahakküm ile alışılmışın dışındaki savaşın ön cephesinde olarak, bir avantaj halinde anarşist topluluk içinde çeşitliliğe ve çoğulculuğa açılacak ve ezileni kazanacak - onların kendi zincirlerini kırmaya karar verir - birlikte mücadele merkezleri yaratır. Çoğu kez en önemli gözlemler basit şekilde söylenir. Biz Otorite dünyasını asi erkek ve kadınların silahlı elleri tarafından yıkıldığını görmeyi istiyoruz. Yani, teorik şekiller aşılmalı, ve silbaştan söylem şekli getirmeli, taş elimizden bitene dek polisin kafasına bırakma noktası, esaret altındaki prangaları kırmak için karar noktası, yıkıcı yok etmenin sokaklarda kendini gösterme noktası, saat mekanizmalı cihazın elleri hukuk düzeninin kanlı buğusunu havaya uçurmaya hizalandığındaki noktası.

Önceden belirlenmiş diyalog akışını tersine çevirerek, biz anarşist eylem koordinasyonu ve polimorföz hareketin neşeli gücüyle anarşist projelerin gayri resmi ağ önerileriyle hareket ederken yöntemler hakkında konuşmayız; biz tüm otoriteye karşı anarşist eylem cephesi lehine olan stratejilerin temellerini oluşturacak, kritik bir değerlendirme yapmak amacıyla yeteneklerimizi ölçtüğümüzde hatalarımızı ve zayıflıklarımızı bulmamız mümkün olacaktır.

Çok yönlü isyancı anarşist cephe kurmanın bahis yerleştirilme önerisi basittir; "Kara Aralık" ismi tarafından bir eylem kampanyası cezaevlerinin iç ve dışında, anarşist ayaklanmanın yeniden başlatılması için patlatıcısı olacaktır.

Birbirinizle tanışmak amacıyla bir aydaki koordine eylemler, sokaklara dökülmek ve mağaza camlarını parçalamak, okullar, üniversite ve şehir salonlarını işgal etmek, isyan mesajlarını yayacak metinler dağıtmak, faşistler ve patronlara karşı kundakçı cihazlar yerleştirmek, hava-köprü ve ana cadde üzerinde pankart asmak, posterler ve broşürler ile şehirleri zapdetmek, politikacıların evlerini uçurmak, polislere molotof kokteyl atmak, sloganlar ile duvarları etiketlemek, Noel ortasında ticaretin akışını sabote etmek, zenginliğin görüntüsünü yağmalamak, kamu faaliyetlerini yürütmek, ve deneyimlerin değiş tokuşu ve mücadelenin çeşitli konular etrafındaki gerekçeler olabilir.

Dar kentsel sokaklarda birbirlerinizle tanışmak, ve bankaların, karakolların, çok uluslu şirketlerin, askeri kampların, televizyon stüdyoların, mahkemelerin, kiliselerin, hayırsever kurumsal grupların çirkin binalarını külleri ile boyamak.

Anarşist ayaklanma varlığımızı düzenleyen  psikotrop ilaçların, ekonomik boğulma, sefalet, binlerce açıdan yoksullaşma ve depresyonun ölümcül toplumsal düzenliliği kuralsızlaştırılması, hayatın anlam kazanması; tahakküm ve onun temsilcilerine karşı sonsuz savaştır. Kırılgan sosyal uyumu ateşe vermek ve sokaklara çıkmak, ekonomik savaşın sosyal merkezlerindeki personeller onun takım elbiseli katilleri ve bürokratik mekanizmalarının bizi yok etmeden önceki ekonomik canavarı boğmaya ilk adım olarak başlangıçtır.

Kara Aralık isyanın sadece belirli günler halinde arayışı değildir; Bunu yerine, ne istediğinizi oluşturmak - çok biçimli ve çok düzeyli anarşist eylem yoluyla - yıkıcı dürtüyü bir araya getirecek temelinde gayri koordinasyon platformudur; anarşinin gayri resmi koordinasyonu için birincil girişimi, önceden belirlenmiş çerçevelerin ötesinde, hem yıkıcı öneri ve mücadele stratejilerin hareketini ayarlamak hem de mücadelenin bu özel deneyimi üzerine inşayı hedeflemektedir.  

Bu önerimiz aynı zamanda coğrafi sınırların ötesindeki mücadeleye karşılık gelen miras ile bağlantılıdır; birkaç ay önce, Meksika'da, bir grup yoldaş anarşist hareketin önemli bir bölümü tarafından benimsenmiş, Kara Haziran için, poliformik ve dinamik bir anti-seçim kampanyası için çağrıda bulundu ve ulusal seçim enstitüsüne saldırdı. Sandıklar ve bakanlıklar alevlerin girdabına çekildi, polislerle çatışmalar kentlerin sokaklarına yayıldı, halk toplantıları düzenlendi, ve seçimlere karşı anarşist propaganda metinleri dağıtıldı. Farklı siyasi referans ve başlangıç noktaları ile, çok boyutlu aktivitenin mozaiği, anarşi tarafından demokrasinin seçim sirkine yanıtı, yataylığın aracı olarak ilkelerine sahip, gayri resmi koordinasyon ve sürekli isyan; Mücadelenin bu tür deneyimleri, kolektif hayal gücü ve şeylerin yeni düzende savaşın ana ekseni etrafında özgürleştirici kararlılık oluşturmak, açıkça yasal ve yasa dışı arasındaki iyi bilinen sözde kutupluluğun gerçeklere dayalı kaldırılması için olasığın var olduğundan açıkça emin olmak, ve aynı anda eş zamanlı ayaklanma yangınları ile anarşist projeler yapmak.

Yıkıcılığın açık kaldığı bahis, hareket halinde buna değer olup olmadığını seçecekseniz, bu önerinin kaderi mücadelenin tamamında yelpazedeki yoldaşların elinde yatıyor.


"Hücrede ilk gece, onun özgür hayattan düşünceleri aşırı hızda beynin nöronlarında seyahat ediyor. Tutsaklığı bilen o her düzeyde üstün ateş gücünü elinde bulunduran düşman ile çatışmanın mantıklı bir sonucu olduğunu biliyordu.

Mümkün olan her şekilde söz vererek sosyal gerçekliğe mensup terör trenin raylarında sabote olanlar için, cezaevi çubukları gerçek olacak; fakat, tabii, bu tür bir gerçeklik savaşmadan kabul edileceği anlamına gelmez.

Kafasındaki bu düşüncelerle, o gözlerini kapattı ve duvarların dışında yaşamak istediklerinin bu olmadığını hayat etti, ancak eylemsizlik, beklemek, ve onun içgüdülerini kurcalamak uzun süredir devam eden kabustu.

Ertesi sabah, ilk kez esaret altında günlük rutinin monotonluğuyla karşı karşıya, o sabırlı olmakla zaten hastaydı. O gizli korkaklığın ilk belirtilerinden hoşgörü labirentler yoluyla seyahati amaçsızca görmüştü. Gelecekteki özgürlük aşkı bozulmamış duyguları bavulunda nefretle kilitler, ve bir yoldaş üzerinde anahtar teslim, düşman ile savaşta düşerek öldürülen yoldaşların mezarların yanına bırakmak için soruyor.

Yıllar geçti, ve hapishanenin ona yapmayı başardığı tek şey onun gazabını doldurmak, onun gelmesi için sabırsız, anarşist savaş pratik yollarını göstermek oldu; o sadece olası ittifakın olasılıklar dünyası ile olduğunu o zaman fark etti.   

Onun seçiminin bir demet olasılıkların delilik ve ölümcül kilitlenme arasında olmayıp bu toplumda insanların çoğunluğunu ikna etmesi, fakat yeterli olanları değerli yapmak için imhanın harika bir fikri için onlarla bahis oynaması. Gölgeler ve onların teslimiyet dünyası ile kafa kafaya çarpışmak harika bir fikir. Cezaevi kapısı açılır, ve şimdi o ne yapacağını bilir; hafızasını canlı tutmak, af için yer bırakmamak, geride bıraktığı yoldaşları asla unutmamak, kaldığı yerden isyanın ipliğini almak, kapitalist toplumun yeniden üretim ağlarına isyankarlığın zehrini dökmek.

Kalıcı anarşist ayaklanma için!

Güç ve kuklaları ile hiçbir ateşkes yok!" Kara Aralık için!

Gücün dünyasına karşı anarşist saldırı için!
     

Not: Şili'de silahlı banka kamulaştırma sırasında, sistemin bir üniformalı uşağının açtığı ateş sonucu, kardeşimiz Sebastián ‘Angry’ Oversluij'in hayatını kaybedeli 11 aralıkta 2 yıl olacak. Biz bu Kara Aralık'ın anarşist belleği birleştirerek ve uygulamada sınırları ve mesafeleri ortadan kaldırarak, anarşist kardeşlerimizin anısını onurlandırmak için bir şans olduğuna inanıyoruz.


Nikos Romanos

Panagiotis Argirou, Ateş Hücreleri İttifakı üyesi – FAI/IRF

Türkçe PDF versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.


Kaynak: Contra InfoHiç yorum yok:

Yorum Gönder