30 Aralık 2015 Çarşamba

Hollanda: Kara Aralık için ING Bank'a Saldırı


Noelin yaklaştığı bir günde Den Haag (Hollanda)'da bir ING bankası anarşistlerin hedefi oldu. ATM makineleri sabote edildi ve  Kara Aralık sloganı ön cephesine yazıldı. Bankalar bu boğucu kapitalist ve baskıcı toplumun köşe taşlarından biridir. Tahakkümün bu sembollere saldırmamızın nedeni budur. İnsanlar Noel ve tüketim çılgınlığına yakalanmış olsalar da biz bu tüketici barışıklığını karışıklığa neden olmasını istedik. Biz bu dünyada acı çeken pasif bir şekilde beklemek istemiyoruz. Kapitalist sistemi ezerek. Biz anarşist saldırı istiyoruz.

Eylem şu an Yunan devleti tarafından esir tutulan anarşistler Nikos Romanos ve Panagiotis Argirou tarafından "Kara Aralık" çağrısına yanıttır.

Dünyanın dört bir yanındaki tutsak anarşistlerle sevgi içinde dayanışma.

Kara Aralık için! Anarşist saldırı için!

Kaynak: 325

Birleşik Anarşist Atak’tan Katliamlara Karşı Sokağa Çıkma Çağrısı


Suruç’ta Yoldaşlarını Kaybeden Birleşik Anarşist Atak’tan Katliamlara Karşı Sokağa Çıkma Çağrısı

Türkiye tarihinin ağır saldırılarına tanık olduk. 20 Temmuz Suruç saldırısı, 10 Ekim sendikaların çağrıcılığını yaptığı ve devrimci, demokrat örgütlenmelerin katıldığı miting’teki egemenlerin saldırısı saldırıda Ali Kitapçı yoldaşımızı, Suruç’ta ise Vatanı, Alperi, Serhadı, Medaliyi, Evrim yoldaşlarımızı ve çok yakın zamanlarda kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kerem Kamil Koç ve beyin kanaması nedeniylede hayatını kaybeden Bahadır Çelik yoldaşlarımız hayatlarındaki bedeli farkli biçimde ödemiş oldular.

Katliamın failleri gün gibi ortadadır. Katliamın faillerini Haymarket’ten, 1 Mayıs 77’den, Reyhanlı’dan, Gezi Direnişi’nden, Roboski’den, Diyarbakır Zindanlarından, Suruç’tan, Ankara’dan ve Yunanistan’dan tanıyoruz. Bin yıldır her gün yaşadığımız sömürüden biliyoruz. Karşımızda kaskatı duruyorlar, pişkin pişkin sırıtıyorlar. Failler olaya ilk önce itfaiye ekiplerini yollayanlar, patlamadan 5 dakika sonra üzerimize gaz bombalarıyla, joplarla saldıranlar ve hiçbir şey olmamış gibi gülerek yüzümüze bakanlardır. Onları çok iyi tanıyoruz. Bu Katliamlar, devlet eliyle organize edilmiş devrimcileri hedef alan bir saldırıdır. Katliam devletin katliamı, acı ezilenlerin acısıdır. Bizler bu acıyı iş yerlerimizden, mahallelerimizden, okullardan, hayatımızın her alanından biliyoruz. Devletin yaşamlarımıza etki ettiği her alandan tanıyoruz. Egemenlere karşı sözümüz açık, tavrımız nettir. Katleden devlettir, devletlerle uzlaşmayacağız. Asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Üzerimize attıkları her bomba misliyle karşılık bulacak Nikos Romanos yoldaşın dediği gibi “Silaha Karşı Yumruk, Daha Fazla Yumruk” Gövdelerimizi parçalayanlarla, yoldaşlarımızı yaşamlarından edenlerle, üzerimizi insanların ceset parçalarıyla dolduranlarla, bizlere ateş açanlarla asla ama asla barışmayacağız. Sokaklarımızı cehenneme çevirenlerin sarayları başlarına yıkılacak. Köşklerinde mikrofonların başına geçip sırıtan egemenler, sokaklarımıza geldiklerinde bütün kahkahaları için pişman olacaklar. acımızı gülerek izliyorlar. Acımızı iyi biliyorlar. Yanıldıkları yer, farkında olmadıkları şey şudur ki bizler ölümün yasını tutmayız. Yaşadığımız her acı, yediğimiz her kurşun, bizden aldıkları her can kavgamıza öfke; mücadelemize isyan; yaktığımız ateşe hardır. Canımız yanıyor, canımızı bir kez daha toprağın altına gömüyoruz ama asla yas tutmuyoruz, asla sessiz kalmıyoruz, asla susmuyoruz, asla sinmiyoruz, asla ama asla vazgeçmiyoruz ve bütün anarşist bireyleri, grupları vb. 6 anarşist yoldaşımıza ve bütün yaşanan katliamlara sahip çıkmaya, faşizme, kapitalizme ve her türlü tahakküm biçimine karşı sokakları dar eylemeye çağırıyoruz!

Yaşasın İsyan, Yaşasın Anarşi

Hapishanelere Ateş, Tutsaklara Özgürlük!

Osman Evcan ile Dayanışma!
Kürt Halkıyla Dayanışma!

BİRLEŞİK ANARŞİST ATAK

Kaynak: Sosyal Savaş

28 Aralık 2015 Pazartesi

Mexico City: Kara Aralık için Katolik Kilisesine Patlayıcı Cihaz YerleştirildiGECE YARISINDAN SONRA…

KARA ARALIK. 23 Aralık 2015 günü, Mexico City'de muhterem Congreso de la Birliği ve Fray Servando Teresa De Mier sokaklarının köşesindeki Katolik kilisesine dinamit, bütan ve benzin içeren bomba yerleştirdik.

Yüzyıllardır bizi hayatta tutmak karşılığında kölelik koşullarını kabul gibi davranıp küçük düşürme, işkence etme ve kadınların bedenlerini ve ruhlarını öldürme noktasındaki Katolik kilisesine karşı bir nefret mesajıdır.

Onların köleliğini kabul eden, ve kırıntılar karşılığında sadece kendi bireyselliğin özgürce gelişimine zararlı olabilecek, sessizliği seçen, ya da daha kötüsü, kendi teslimiyet propagandacılarının güçlerini birleştiren -- uysal boyun eğen, kutsal şeylerin saklandığı odanın kokuşmuş kokusundan gelen sarhoş kadınlar bulunmaktadır. Ama biz onların kalıbına uymayız.

Hey, Bergolio, Francisco, ya da her ne bok herif kendinizi nasıl çağırıyorsanız, sizi bekliyoruz!

Biz sessiz kalmayız
Biz boyun eğmeyiz
Vücudumuz asla uysal olmayacak
Biz kilisenin giyinme odalarını yok ederiz.

Tanrı yok, devlet yok, koca ya da efendi yok!
KİLİSE, YARGIÇ VE ASKERİYEYE ÖLÜM!
Cezaevlerine Ateş!
Devletin cezaevlerinde kaçırılan her tutsak ile birlikte dayanışma

Meksika devleti tarafından işgal altındaki topraklarda kaybolan 26.000'in her biri için.

Alexander Grigoropoulos'un anısına,
Lupe Camelina'nın anısına,

Gayri resmi Anti-otoriter Feminist Eylem Komando (COFIAA)

Alıntı: Insurrection News, Kaynak: Contra Info

Hollanda: Kara Aralık için Afiş


Hollanda'da yapıştırılan poster:

Ücretli kölelik, aşırı üretim ve aşırı tüketimin bir gerçekliğinde...
Sınırlar, militarizm, otorite ve inancın bir gerçekliğinde...
Hayır işi, ilgisizlik ve umutsuzluğun tek cevap gibi göründüğü bir gerçeklikte...
Sağ ve solun bize tuzak kurduğu bir gerçeklikte...

Bu aralık ve daha sonrasında tüm baskılara ve onların kurumlarına karşı saldırı başlatalım.

Biz öldüren polis görüyoruz.
Biz ırkçı şiddet görüyoruz.
Biz ekonomik sistem[uygulanmakta olan] görüyoruz.
Biz cezaevi toplumu görüyoruz.

Fakat biz görünmeyecek ve orada durmayacağız.
Dünya çapında mücadele eden herkesi selamlayalım.
Mücadele yoluyla dayanışma.

Sınırsız özgür bir dünya için.
Kara Aralık için.
Anarşi için.

Kaynak: Contra Info 

25 Aralık 2015 Cuma

Hollanda: Utrecht'de Otto Worforce Aracı Kundaklandı


Birkaç gece önce, Hollanda'nın Utrecht kentinde, Otto Workforce'nin aracı ateşe verildi. Otto Workforce standart koşulları gözardı ederek, eksik ödeme yaparak, insanları aşırı fazla saat çalışmaya zorlayarak insanları sömüren bir üne sahip iş ajansıdır.

Bu eylem kapitalist toplum tarafından bastırılmış, hapsedilmiş ya da polislerin kurşunları tarafından öldürülmüş herkese adanmıştır.

Kara Aralık için! Özgür bir toplum için!

Kaynak: 325

Bloomington, ABD: Kara Aralık için Pankart


Kara Aralık'ın ruhu içerisinde, biz hapishanedeki tüm anarşistler, tüm kaçaklar ve devlet ile mücadelede düşmüş herkes ile dayanışma jesti olarak bir pankart astık.

Bu küçük bir hareket, tutsak yoldaşlar ile dayanışmanın günlük tezahürlerinden biridir. Olumsuzculuk ve internet gevezeliğinin sahnesindeki Kuzey Amerika anarşistlerine karşı, biz tüm mevcut silahları kullanarak, gayri resmi bazda faaliyet gösteren, güce karşı yasadışı bir mücadele olarak anarşiyi öneriyoruz. Hapsedilmiş yoldaşlarımız devlete karşı uzlaşmaz bir mücadele veriyorlar - Biz onları tek başına mücadele etmelerini reddediyoruz.

Biz Şili, Yunanistan, Türkiye, Meksika, Fransa, İtalya, Rusya, Endonezya, İspanya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Belarus'daki hırçın anarşistlere kuvvet gönderiyoruz ve diğer her yerdeki bireyci ve grupların eylem teorilerini çevirdik. Hatta bu mesafeden, sokakların ve hapishane hücrelerindeki alevler bizi sıcak tutar.

Biz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı yoldaşları özellikle sevgi gönderiyoruz: Sean Swain, Michael Kimble, Marius Mason, Casey Brezik, Jennifer Gann, ve Jeremy Hammond.

Sebastián Oversluij Seguel, Alexandros Grigoropoulos, Mauricio Morales, Kuwasi Balagoon, Lambros Foundas, ve William Avalon Rogers'in anısına.

Anarşist dayanışmanın ruhunu yenileyelim!

Kara Aralık için!

Anarşi için!

Kaynak: Contra Info

Ellerden, bacaklara, boyunlara - Devlet otoritesinin istikrarını kıralım!


Ellerden, bacaklara, boyunlara -
Devlet otoritesinin istikrarını kıralım! 
Dayanışma saldırı demektir! 

Biz anarşist ve otorite karşıtı bireyler ve yapılara karşı devletlerin otoriter darbesinin devamı olarak İspanya'daki anarşistlere karşı son günlerdeki operasyonlarda görüyoruz. Bu baskı, ancak, tecrit değil. Geniş bir Avrupa ve dünya bağlamında son yıllarda otorite karşıtı yapılar ve bireylere karşı saldırılar gerçekleşti.

Baskı dalgası sadece eziyet ve spesifik eylemler veya saldırıları cezalandırmak değil, fakat aynı zamanda mücadelenin dinamikliğini yok etmeyi, bireyler arasındaki kişisel ilişkileri saldırmayı ve geliştirilmekte olan devrimci süreçleri engellemeyi amaçlamaktadır.  

Otorite kurumları savunmacı/saldırgan demokrasi gibi terimler ile tecrübe ediliyor. Bu söylem içinde olanlar saldırı, felç etme ve çatışma ve gerginliğin düzeyine göre isyancılar ve devrimci ilişkilerde uzun vadeli zarar oluşturma girişimindedir. Bu stratejinin etkili girişimi yoldaşların terörizme teşviki için suçlanıyor olarak görülebilir; otoriterlerin yoldaşlar ve asileri hapse göndermek için, hatta sadece propaganda ve fikirlerin yayılması için bu davaları kullanmayı dener. Bu operasyonların bir diğer yönü sakınmak için ayrıca diğer isyancılara bir uyarı göndererek her şeyin kontrol altında olduğunu toplum içinde açık bir mesaj yaymaktır. Biz bu baskıcı operasyonları anlar, bu nedenle, sadece isyankar mücadeleler ve dinamikleri devlete karşı tepkiler olmamak üzere, fakat aynı zamanda uzun süreli bir araç olarak her asi ve/veya kritik bireye karşı kullanılır.  

Arzuladığımız isyan tahakküm ve baskıya dayalı sistemi yok eden, tüm sistem ve sosyal düzeni tahrip edendir. Bizim bakış açımız herkes için özgürlükte daha az bir şey istiyor. Bu bizim kavgamız için, ancak özgürlük düşmanının kendini korumak ve mevcut var olan toplumsal düzenini korumak amacıyla, mücadelemizi engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyoruz. Biz ancak yoldaşlarımız ile güçlü ilişkiler, dayanışmaya dayalı ilişkilere sahibiz. Bizler yoldaşlarımızı asla terk etmeyeceğiz ve her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Baskıya karşı mücadelede var olan bir problem, bizim sürekli bir adım otoriterlerin arkasında, onların çabalarına tepki göstermemiz ve genellikle güçsüzleştirici bir dinamik içinde bağlı olmamızdır. Devrimcilere, onların mücadeleleri ve fikirlerinin baskılarına karşı belirli darbeler geldiğinde, orada zulmü normalleştirmek ve istikrar duygusunu sağlamak için bir girişim de var. İşte tam da bizim saldırmamız gereken şey bu istikrardır. Tam da bu şekilde meydan okumak normalliktir. Bir normallikte herkes ve her şey çalıştığında, gürültü veya sessizliği, her şey doğru sırayla ve hiçbir şey ve hiç kimse, ya da yaşamın monotonluğunu kırılabilir.

Bu tam da zorluğun bu anlarında, otoritere mücadeledeki bireyler rehin aldığında ve sistemin istikrarını korumak için onların projelerini kırdığında, biz onları korumak ve dolayısıyla devrimci anlayışın anlamına bir ifade kazandırmak için çalıştığımızda oldukça istikrarlı saldırı olabilir.

Trafik ışıkları ya da önemli ulaşım yolları, bomba tehditleri, yangın alarmı veya büyük şirketler veya kamu kurumlarına ait binaların kilitlerini yapıştırmak olsun, Önemli tren rayları veya elektrik hatları...  Akışkan üretim ve tüketimin çalıştığı, sömürü ve baskının, insan gücü ve paranın, eşyaların akışına... Saldırı mümkün! Ve sistem savunmasız!

Bu toplum eşya ve bilginin akışına bağlıdır. Dolayısıyla anarşistler olarak bizim için içinde yaşadığımız durumu anlamak önemli olduğu gibi, düzene etkili bir şekilde saldırmak ve isyana yer açmak için toplum ve onun otoritesinin yapılarını anlamamız gerekir.

Otorite ve baskının enstrümanları geniş bir uluslararası ağ içinde koordine edilmektedir.

Bu çürümüş sistemin istikrarını ve günlük hayatın sıkıcı monotonluğunu adım adım yok edip her yerde vuralım ve saldıralım.

Alıntı: Insurrection News, Kaynak: Linksunten

23 Aralık 2015 Çarşamba

Anarşist Sanal Kitaplık, Kütüphane ve Yararlı Linkler


Kitaplık Arşivi:  (Arşivler birbirinden farklıdır)

Yandex - Google DriveTürkçe Anarşist Kaynaklar: 

http://karaisyan.blogspot.com.tr/
http://anarsi.net/ - http://www.anarsi.info/
http://yabanil.net/
http://issuu.com/sosyalsavas/
http://sosyalsavas.org/category/library/
http://stencilarsivi.blogspot.com.tr/
http://icmihrak.blogspot.com.tr/
https://anticopyrighttr.wordpress.com/
http://www.internationala.org/
http://isyananarsi.blogspot.com.tr/
http://yaban-ci.blogspot.com.tr/

Meksika: Kara Aralık için Devriye Aracı Kundaklandı


20 Aralık'ta, Kara Aralık ve hapishanedeki yoldaşlarla dayanışmak için, bu eylem sabah saat 12:00'da Huxquilucan belediyesindeki bir devriye aracını yakmak için bir cihazın kullanılması ibret olsun diye BAN GRUP tarafından yürütülmüştür.  Eylem aracın patlaması ve yanması ile başarıyla sonuçlandı.

Alıntı: It's Going Down,  Kaynak: Contra Info

Iquique, Şili: 21 Aralık'ta UNAP dışında Barikatlar ve Çatışmalar


Her türlü otoriteye karşı, bellekteki düşmüş yoldaşlar ile; 

Hapishanedeki kaçırılan tüm yoldaşlara özgürlük. 

Kara aralık için -  Camila de Pompeya sokaklara! 


Contra Info notu: 28 nisan 2015 tarihinde,  Camila de Pompeya Sanhueza Olivares (21) ile başka bir yoldaş (17), Tarapacá bölgesinde Intendancy binasına kundakçı saldırı ile suçlanarak,  Iquique şehrinde tutuklandı.  Diğer genç ev hapsindeyken, Camila şu anda duruşma öncesi gözaltında tutulmaktadır.

Kaynak: Contra Info

Vegan Anarşist Tutsak Osman Evcan’dan teşekkür ve yeni yıl mesajı


Süresiz Açlık Grevi Eylemimi 39. gününde taleplerim kabul edilmiş olduğu için sonlandırdım.

Kazanımlarımız şöyledir:
  1. Vegan Dükkan tarafından vegan-vejetaryen tutsakların ihtiyacı olan vegan-vejetaryen gıdalar kargo ile cezaevine alınmış ve tutsaklara verilecek,
  2. Vegan-vejetaryen tutsaklara, çay demlemekte kullandıkları ketıl ısıtıcı yanında bir de ikinci bir semaver ısıtıcı verilecek. Tutsaklar sebzelerşnş bu verilen semaverde haşlamış olacaklar.
  3. Vegan-vejetaryen tutsaklara, haftalık topluca ihtiyaç duydukları mevsimlik sebze, meyve iaşeleri oranında verilecek. Çıkan vegan yemek menüsü mevsimlik taze sebzelerden, yeterli tahıl ürünü ve bakliyattan pişirilicektir.
Bu taleplerimizin dışında bazı istemlerimizin de gerçekleşmiş olması umutlarımızı koruyoruz.

Sevgili yoldaşlarım, taleplerimizin gerçekleşmesinde bize destek veren ABC İstanbul’dan yoldaşlarıma, Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nden yoldaşlarıma, Vegan Dükkan’dan sevgili dostumuz Tarkan Aparı’ya, TVD’deki arkadaşlarımıza, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya, Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan TTB üyesi doktorlarımıza,

Yunanistan, Paris, Tiflis, Moskova, Bogota, Amerika’da destek amaçlı olarak yaptıkları haber ve eylemlerle bize destek olan anarşist, devrimci ve hayvan özgürlüğü savunucularına,

Beni yalnız bırakmayarak 12 gün boyunca açlık greviyle benimle dayanışma içinde olan kadim dostum Hasan Çınar’a,

Sevgili kıymetli anacığımın, haftalık telefon görüşünde bana vermiş olduğu moral, manevi desteklerine,

Eyleme başladığım andan itibaren yaşadığım sorunları ve talepleri iligili resmi kurum ve kuruluşlara ilemek için çabalayan sevgili kızkardeşim Asiye Evcan’a,

Yine Kocaeli 1 Nolu F Tipi DHKP-C tutsaklarının eylemimin başından beri benimle girmiş oldukları yardımlaşma, dayanışma, paylaşım çabalarına, fiili eylemlilik desteklerine,

Eylemlilik süresi boyunca beni desteklerini esirgemeyen tüm kişi, kurum, kuruluş, siyasi örgüt, parti, görsel ve yazılı basın ve internet siteleri ile sosyal medyadaki anarşist, devrimci, sosyalist, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü insanlara teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Eşitlik, özgürlük mücadelesinin kazanımları ortak mücadeleler sonucu kazanılacaktır.

Sevgili dostlarım, yoldaşlarım, demokratlar, devrimciler, eşitlikçi, özgürlükçü kamuoyunun yeni yılını kutlamak ve güzel özgür, paylaşımcı, mücadeleci, hak ve özgürlüklerin gelişmesini dileyerek iyi yıllar temennimi iletmek istiyorum.

Siz sevgili yoldaşlarımı seviyorum. İyi ki sizler varsınız. Dünyanın güzelleşmesi, özgürleşmesi için daha çok çalışmamız gerekiyor.

Sevgilerimle,

Yoldaşınız Osman Evcan

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi
A-7-217
PTT Cezaevi Şubesi
Kandıra / Kocaeli

Kaynak: Sosyal Savaş 

22 Aralık 2015 Salı

Atina: Güvenlik Sistemleri Sağlayıcısına Kundakçı Saldırı (Yunanistan)


Son yıllarda, giderek artan güvenlik, terörizm ve suçun bastırılması adına, baskı çeşitli yollarla yoğunlaşmıştır: giderek artan asayiş, güvenlik görevlileri, telefonu dinleme, tüm elektronik ortamlarda izlenme, hemen her mahallede kurulu güvenlik kameraları, ve herkesin malını koruyacak güvenlik sistemleri.

Bütün bunlar onların gayrimenkulünün korunması uğruna ve yaşamların üzerinde kontrol sahibi olduğu yanılsaması altında, hevesle onların günlük yaşantısının her aşamasında ortaya çıktığında bunlar izin verilerek gerçekleşir.

Egemenlik sürekli olarak teknoloji geliştikçe kendi yararına, ve nüfuz eden korku yoluyla, büyük ölçüde metropollerin her yerinde kontrol kazanmasıyla anlaşılır.

Bu bahis modern yaşam tarzının umurunda olmayan insanların, fakat bunun yerine deneyen, komplo kuran ve egemenliğe karşı düşmanlığı devam eden, kendi ölü yaşamının uygarlık ve kültürünü, gönüllü muhbir olabilecek azınlık için yerleştirilir.

11 Aralık cuma erken saatlerde, Kara Aralık bağlamında, biz Vyronas mahallesi Formionos caddesi üzerindeki güvenlik sistemleri mağazasına yangın çıkarıcı aygıt yerleştirdik.

Biz cezaevi duvarların arkasındaki tüm anarşistlere bu eylemi adıyoruz.

ÇOK YAŞA ANARŞİ

Not: Bu eylem kitle medyası tarafından neden gizlendi bilmiyoruz, fakat nedenin ne olduğu umurumuzda değil.

Kaynak: Contra Info

İtalya: ALF Yüzlerce Yabani Tavşanı Doğaya Saldı


“10 aralık gecesi Canossa, İtalya’da bulunan bir çiftlikten yüzlerce yabani tavşan doğaya salındı. Bu tavşanlar av köpeklerinin eğitimi amacıyla kullanılıyordu. Eylemi üstlenen ALF şöyle yazdı, “Esir edilmeleri sebebiyle hayvanların davranışları yavaşlamıştı, ayrıca şakın bir haldeydiler, ama ormana öyle hızlı ulaştılar ki o küçücük kafeslerde kapalı tutuldukları bütün o zamanlar boyunca yine de özgürlüğe giden o koca adımı atacak ayakları korumayı başardıklarını anladık.”

Kaynak: Bite Back

21 Aralık 2015 Pazartesi

Yunanistan: Gümülcine'de Kilise Etiketlendi ve Bankalar Sabote Edildi

(KARA ARALIK)


BÖLGEDEKİ KİLİSELERİ YAKIN


NE TANRI (HRİSTİYANLIĞIN), NE DE İSLAM - İNS(A)NCIL, DİNSİZ İNSANLAR 


(A)


Kara Aralık bağlamında, biz  Gümülcine'deki "kutsal kilise"ye sanatsal müdahale-saygısızlık yaptık. Ayrıca kent genelinde banka ATM'leri ve güvenlik kameralarını sabote ettik.

Herkes için özgürlük

Kara Aralık 

Devletin elinde savaşçı olmasın

Kaynak: Contra Info 


Atina, Yunanistan: Güvenlik Şirketine ait Kamyonet Devrimci Mücadele ile Dayanışma içinde Ateşe Verildi


11 Aralık cuma şafak vakti, özel güvenlik firması Spartan güvenliğe ait kamyonet Atina'daki Agiou Konstantinou sokakta ateşe verildi. Kamyonet tamamen tahrip oldu. Sorumluluk iddialarının nedenleri Athens Indymedia'da yayınlanmış olup, eylem şu an ikinci duruşmasına dönük kentsel gerilla grubu Devrimci Mücadele üyeleri ve aynı grubun kaçak üyelerine ithaf edilmiştir.

"SOSYAL DEVRİM İÇİN SÜREKLİ MÜCADELE, TERÖR YASASI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILSIN, POLİTİK TUTSAKLARLA DAYANIŞMA!"

Kaynak: Insurrection News

Brezilya: Kara Aralık için MIA/Marie Mason Hücresi tarafından Bradesco Banka Şubesine Kundakçı Saldırı


Kasım ayı sonunda ve Aralık ayı başındaki aralıkta, iki eski ağaçlarda biz Osasco-Sao Paulo belediye otoriterlerinin emrindekilerle Remedies kilisesinin Our Lady dışındaki meydanda kıstık.

Ev, Ağustos 2015'de, Hükumetin kolluk güçleri Osasco, Barueri, Carapicuiba ve Itapevi bölgelerinde bir gecede 20'den fazla kişiyi katletti. Katledilen tüm insanlar bu faşist devletin merkezinden uzağa gecekondu ve mahallelere gelmişti. 

Bu katliama yanıt olarak, hayattaki bu baskıcı sistemin devam eden damarlardan birinde yangınımızı beraberinde getirdik. Hatta ne bu sağlıksız uygarlığın betona direnen ağaçları geri getirmeyecek ne de bu gibi naziler tarafından soykırım kurbanı olan insanların hayatlarını geri getiremeyecek olsa da, Biz 16 Aralık şafak vakti gerçekleşen Osasco, Sao Paulo'da São José bulvarında 924 numarada bulunan Bradesco banka şubesine karşı kundaklama saldırısının sorumluluğunu üstleniyoruz.   
Biz onların tarihten silmeye çalıştığı yoksul ve aç, ateşin nesliyiz. Kentsel gerilla savaşımız daha önceki olanların izinden gitmekten kaynaklanmaktadır. Tüm dökülen anarşistlerin kanı adına, Bütün gece demir parmaklıklar arkasında geçirenlerin adına, Artık eylemlerimizin sonuçlarından korkmuyoruz çünkü korku içinde yaşamaktan bıktık - Şu andan itibaren biz düşmanlarımıza dişlerimizle saldıran, kurtlar gibi olacağız. 

Biz ölülerimizin kara hafızası, kaçırılan ve tutsak yoldaşların anısına ve hala kaçak olanlarla dayanışma ve suç ortaklığı içerisinde #DEZEMBRONEGRO15 (Kara Aralık 2015) için uluslararası çağrı devam ediyor. 

Geri adım atmak yok, Kavgacı yoldaşlar dünya genelinde ileriye! 

İsyancı Anarşist Hareket - Marie Mason HücresiAlıntı: Insurrection News

Eskişehir: Eskişehir Anarşi İnisiyatifi tarafından Kürdistan Halkı ile Dayanışma Pankartı


Pankartta Yazan:
İKTİDAR MOTTOSU HENDEK ATLAYAMAZ! 
ESKİŞEHİR ANARŞİ İNİSİYATİFİ

Katil devletin Kürdistan'da sürdürdüğü sokağa çıkma yasakları,zorunlu göç ve meşru gördüğü çocuktan yaşlısına katliam politikalarına karşı; bugün Eskişehir Anadolu Üniversitesi yemekhanesi önünde Kürdistan halkı ile dayanışma pankartı astık.

KATİL DEVLET YAŞAM ALANLARIMIZDAN DEFOL!

KURDİSTAN'DA DÜŞENE DÖVÜŞENE BİN SELAM!

18 Aralık 2015

Montreal: Kara Aralık için Özel Devriye Aracına Sabotaj (Kanada)


Eşya-toplum savunucularıyla barış yok!

2 Aralık çarşamba erken saatlerde, biz St-Henri'nin Montreal mahallesindeki St-Jacques ve Irene köşesindeki özel güvenlik şirketi Garda'ya ait devriye aracının lastiklerini deldik. Garda cezaevi, güvenlik ve sürgün etme hizmeti vererek, bir çok açıdan kapitalizm altında bir varoluşun yanan çöplüğüdür. Yani, bilirsin, hepsini becermek. Biz hapsedilmiş Yunan anarşistleri tarafından Kara Aralık için uluslararası çağrı bağlamında bu eylemi iddia ediyoruz. Bu tebliğ sayesinde, biz dünyadaki tüm kaçak ve hapsedilen anarşist yoldaşlar ile içten cezai olarak suç ortaklığını ifade etmek istiyoruz.

Kara Aralık her yerde.

Kaynak: 325 

Yunanistan: Kandiye'de Merkez Bankası Şubesine karşı Kundakçı Saldırı


"Kara Aralık" bağlamında, Cuma (18 aralık) şafak vakti biz Kandiye merkezi Kalokerinou sokağındaki Merkez Bankası şubesine karşı kundakçı saldırı düzenledik.

Bu eylem ile gönderiyoruz:

  • Politik tutsaklar ve tutuklu savaşçılara ateşli bir tebrik  
  • Ayaklanmalara gelmeye istekli olanlar için bir komplo gülümseme
  • Avrupa'nın "dayanışma" ve Yunan "konukseverliğinin" yaşadığı mültecilere sıcak kucaklama
  • EXPO karşı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle İtalya'ya iade ile tehdit edilen 5 militanla dayanışma
  • Yükselen devlet ve ulusötesi sermayeye orta parmak


Gelecek sefere görüşürüz…

(A) Yan Kapıdaki İnsanlar

Insurrection News tarafından

Selanik, Yunanistan: Türk Başkonsolosluğu dışında molotoflu saldırı


Pazar sabahı erken saatlerde MAT üniversitenin alanlarına gelen 70 kapuşonlu tarafından saldırıya uğradı. Elli molotof sürpriz bir şekilde polislere ve tüm caddeyi ateşe vererek,  Agiou Dimitriou Türk Başkonsolosluğu dışına değişken bir şekilde atıldı.

Son birkaç gün içinde aynı pozisyonda, molotoflardan gelen yanıklar da dahil olmak üzere, polislerde ciddi yaralanmalara sebep olarak, 2 kez saldırıya uğradı.

KARA ARALIK & TUTSAKLAR İÇİN!

BASKILAR BİZİ SUSTURAMAZ,

SAVAŞ DEVAM EDİYOR...

Kaynak: Act for Freedom Now

ABC İstanbul: "Osman Evcan direndi ve kazandı"


18 Aralık 2015

Vegan Anarşist Tutsak Osman Evcan yine direndi ve yine kazandı!

Kuşatıldığı kalın hapishane duvarları içinde devlete karşı canını ortaya koyarak verdiği amansız mücadeleden Osman Evcan ve Hasan Çınar zaferle ayrıldı. Öne sürdüğü şartların büyük kısmını kabul ettiren Osman Evcan ve Hasan Çınar bu zor süreçten istediklerini alarak çıktılar. Hapishanedeki tutsaklara yönelik imha ve sindirme politikalarına karşı 39 gündür devam eden süresiz açlık grevini bugün sonlandıran Osman Evcan, mücadeleyi yükseltme çağrısıyla ne kadar haklı olduğunu bir kez daha bize göstermiş oldu.

Devletin ihtiyaç duyduğu yeni terör dalgasını hayata geçirmek ve ona meşrûiyet kazandırmak için örülen kalın duvarların anarşistleri engelleyemeyeceğini kanıtlayan Osman Evcan’ı kutluyoruz. Osman Evcan yoldaşımızı 39 gündür aç bırakan ve işkence eden devletin tüm ceza sistemleri ve savcıları bizim düşmanımızdır. Osman Evcan ve Hasan Çınar’ın kabul edilen talepleri bir lütuf değil işkencenin sonlandırılmasıdır. İşkence bir devlet politikasıdır. İnandığı anarşist idealler için savaşan Osman Evcan’a destek olan, eylem yapan, uğradığı saldırı karşısında susmayıp sesini çıkaran herkese teşekkürler. Şu an hastanede açlık grevi sürecinin etkilerini atlatmaya çalışan Osman Evcan’ın genel sağlık durumu iyi. Yakında Osman Evcan’dan ve Hasan Çınar’dan gelen mesajı paylaşacağız.

Anarşist dayanışmayla,

ABC İstanbul

Kaynak: Sosyal Savaş

17 Aralık 2015 Perşembe

İstanbul: Osman Evcan ve Hasan Çınar’la Dayanışma EylemiABC İstanbul ve Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi’nin çağrısıyla Taksim, İstiklal’de açlık grevinin 37. gününde bulunan vegAnarşist Osman Evcan ve 15. gününde bulunan siyasi tutsak Hasan Çınar için bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Anarşist ve hayvan özgürlükçülerden oluşan 60-70 kişilik grup önce Barış için Kadın Girişimi’nin 18:30’da Kürdistan’daki devlet katliamlarına karşı düzenlediği nöbet eylemine ve 19:00’da Bombalara Karşı Sofralara katıldı.

Daha sonra eylemciler Tünel’e geçerek GS lisesi önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kara bayrak ve bir kaç pankart taşınan kortej, ritim aletleriyle yürüyüşe geçerken yakılan meşaleler ve sloganların ardından GS Lisesine doğru yürüyüş boyunca polisin tacizi ve tehditleriyle karşılaştı. Çevik kuvvet saldırıya hazır bir şekilde kortejin arkasından ve yanından yürüdü. Neredeyse atılan her slogan için polisler slogan atan arkadaşlarımızı tehdit ederek bastırmaya çalıştı.

Kortej GS Lisesi önüne geldiğinde gerginlik devam etti. Sloganlar ve basın açıklamasının ardından eylem sona erdi. Eylemin hemen ardından HDP Gençlik’in Kürdistan’daki devlet zulmüne karşı açtığı pankart nedeniyle polisin saldırması sonucu polisler tüm kitleyi kovalamaya başladı. HDP’li bir kaç genç gözaltına alınırken, bazı anarşistler alıkonularak GBT’leri yapıldı. Kovalamaca sırasında anarşistlerin bazı pankartlarına el konuldu.

Eylemde ayrıca Osman Evcan ve Hasan Çınar’ın direnişlerinin sadece vegan-vejetaryen tutsaklarla ilgili değil, hasta ve trans tutsaklar dahil tüm tutsakların koşullarının düzeltilmesini de kapsadığı vurgulanırken, son aylardan katil devletin Kürdistan’da gerçekleştirdiği baskı, zulüm ve katliamlara karşı kürt halkının direnişinedestek ve dayanışma açıklamaları yapıldı.

Taşınan pankartlarda şunlar yazıyordu:

“Osman Evcan, Hasan Çınar Açlık Grevinde, Hapishanelere Ateş!”

“Osman Evcan Direnişte”

“Devlet İnsan Hayvan Ayırt Etmez Katleder”

“Hapishanelere Ateş, Tutsaklara Özgürlük”

“Her reddediş her başkaldırı, sistem ve onun sahtekarları için şiddettir. Kapitalizmin zorbalığına, siyasi ve ekonomik iktidara karşı isyan en doğal haktır.”


15 Aralık 2015 Salı

Atina: Üniforma Üreticisine karşı Kundakçı Saldırı


12 Aralık erken saatlerde, biz Kaisariani Mahallesi'nde, Sevastopoulou caddesinde bulunan, BILL SAFETY(*) şirketine ait aracı ateşe verdik.

Anarşi için

Her şey devam ediyor

Kara Aralık için 

(*) Kuruluş askeri ve polis üniformaları da dahil olmak üzere çalışma dişlisine çeşitli üretim yapar.

Kaynak: Contra Info

Münih, Almanya: İspanyol Konsolosluğuna Boya ile Saldırı


26 Kasım'da, Oberföhringerstraße'da bulunan, Münih'deki İspanya konsolosluğu'na, siyah boyalar ile saldırdık.  Ice, Pandora, Piñata altında suçlananlar ile dayanışma.

Ne suçlu ne de masum

Herkes için özgürlük

Kaynak: Contra Info

Atina: Kültür Bakanlığı binasına kundakçı saldırı


“Bizler, 4 Aralık 2015 sabahında Exarchia’daki Kültür Bakanlığı binasına molotof kokteylleriyle saldırdık.

KARA ARALIK

Kaynak: Contra Info

Selanik: Veganarşist tutsak Osman Evcan’la dayanışma eylemi


Veganarşist Osman Evcan’a kuvvet

1959’da Samsun’da doğan Osman Evcan, anarşist bir tutsaktur ve 23 yıldır Türkiye hapishanelerinde tutulmaktadır. 1992’de örgüt üyeliği suçlamalarıyla ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Ayrıca 1980’den 1989’a kadar 9 yıllık bir tutukluluk süreci de vardı.Otoriteye karşı bedenlerini ortaya koyan, topyekün kurtuluş mücadelesinde yer alan açlık grevcileriyle dayanışma içerisindeyiz.

Yeryüzünü katleden endüstrilerin, hayvan sömüren laboratuvarlarların, tüm hapishanelerin yıkımına dek. Devletin ve hakim uygarlığın ölümüne de, kimse ve hiçbir şey özgür değildir.

Topyekün Kurtuluş ve Anarşi için uzlaşmasız mücadele

Kara/Yeşil Anarşist Kolektif


Topyekün kurtuluş için mücadele – hayvan ve Yeryüzü kurtuluşu – anarşiye dekİnsan ve insan olmayan hayvanlara özgürlük – Tüm hapishanelere kundak ve ateşVegan anarşist Osman Evcan’a kuvvet – 10 Kasım’dan bu yana açlık grevinde – Uluslararası dayanışmaTutsak anarşist Osman Evcan’ın vegan yemek talebi derhal yerine getirilsin – 10/11’den bu yana açlık grevinde

Alıntı: Sosyal Savaş , Kaynak: Contra Info

Osman Evcan açlık grevinin 36. gününde!


Osman Evcan Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi ve diğer cezaevlerinde artarak devam eden baskıcı, otoriter, cezalandırıcı ve haksız uygulamaları protesto etmek amacıyla 10 Kasım 2015 tarihinde başladığı süresiz açlık grevi eyleminde 36. gününde.

Osman Evcan’ın yazdığı ve 9 Aralık tarihinde elimize ulaşan mektupta sağlığının şimdilik iyi olduğunun ve dirençle eylemine devam ettiğinin bilgisini aldık. Osman Evcan’ın taleplerinin ve uygulanan hak gasplarının halen karşılanmamasına rağmen Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi İdaresi’nin ve cezaevi savcısının Osman Evcan’ın eylemini sona erdirmesi için baskı yaptığını anlattığı mektubunda açlık grevinde kararlı olduğunun altını çiziyor. Osman Evcan mektubunda çıkan vegan menünün kalitesi, dışarıdan vegan ürün kolisi alabilme, kantinde satılan vegan gıdaların fiyatının makul hale getirilmesi, dış kantine vegan tutsakların ihtiyaçları doğrultusunda sebze meyve getirilmesi, vegan tutsaklara tanınan hakların vejetaryen ve hasta tutsaklara da tanınması, cezaevlerinde süren çıplak arama, ayakkabı araması, havalandırma ve koğuşlara mobese konulması, avukatlarla görüşmelerde gizliliğin ihlali, tutsak yakınlarıyla görüşme koşullarında kısıtlamalara gidilmesi, Kürt halkına, kadınlara, türcü şiddete, LGBT bireylere yönelik şiddete son verilmesi gibi çözülmesini istediği sorunlardan dolayı devam ettirdiği açlık grevinde kendisiyle dayanışma olan herkese teşekkürlerini şöyle iletiyor:

Sevgili yoldaşlarım, 07 Aralık 2015 tarihli Bir Gün gazetesinde çıkan sizlerle ilgili destek amaçlı protesto eyleminizi okumuş oldum. Paylaşımlarınız, destekleriniz, dayanışma duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere ve tüm yoldaşlarımıza, dostlarımıza.

Yaşamakta olduğum sorunlarımızı bizlerle paylaşan ve çözülmesi için moral-manevi desteklerini, fiili eylemlerini, tepkilerini dillendiren siz sevgili yoldaşlarıma, dostlarıma en sıcak, içten duygularımla gönül dolusu teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum. Tüm emekleriniz, çabalarınız için çok sağolun!
Bunun yanı sıra ABD’deki Black Flag üyelerinden destek ve dayanışma mektubu aldığını belirten Osman Evcan, bu süreçte kendisinin yanında olan, eylem yapan, mektup atan ve kamuoyu oluşturmaya çalışan herkese selamlarını ve sevgilerini iletiyor. Osman Evcan’a destek amaçlı süresiz açlık grevi eylemine başlayan koğuş arkadaşı Hasan Çınar da açlık grevinin 12. gününde.

Son olarak Osman Evcan haftalık telefon görüşmesi sırasında kardeşine aktardığına göre, cezaevi savcısı Osman’ın koğuşuna gelerek açlık grevini bitirmesi için galiz cümleler kurarak bağırdığını Osman’ın da savcıya gereken şekilde cevap verdiğini aktardı. Osman Evcan ve Hasan Çınar’ın haklı taleplerini göz ardı eden, sahip olduğu kaba güçle yoldaşlarımızı emeye çalışan sistemin maşalarına karşı elimizden geleni yapma zamanıdır.

Anarşist dayanışma ile,

ABC İstanbul

Kaynak: Sosyal Savaş

11 Aralık 2015 Cuma

Almanya: Kara Aralık İçin Suzuki Bayiisine Saldırı


Yaşasın Alexis 06/12/2008

7 yıl önce Yunanistan’da, bugün uluslararası olarak bilinen ve devam ettirilen anarşist bir isyan başladı. Sayısız işkence girişimine ve cinayete rağmen dünya genelinde yoldaşlarımızı ve bizleri korkutamadılar ve baskıcı devlet karşısında sadece güçlenerek devam ettik.

Kara Aralık adına bizler Suzuki firmasına ait bir otomobil bayisindeki iki otomobili bütün bir binanın yanması umuduyla ateşe verdik.

Yakın zamanda Yunanistan rejimi, dalkavuklar halka karşı kullanabilsinler diye bir düzine motosikleti Suzuki firmasına sipariş vermişti.

Eylemimizi 6 Aralık 2008 akşamı Exarchia’da öldürülen Alexandros’a adıyoruz.

Bizler metropolde ulaşılması zor olduğu düşünülen bu eylemimizin sembolik bir anlamı olduğunun bilincindeyiz ve bu ayda yapılan eylemlilikleri örnek alarak bu sistemi yok edecek yıkıcı güçleri ortaya çıkarmayı umuyoruz.

Devlet ve devlet dışı aygıtların bize karşı nefret beslediğinin ve bizi yok etmek istediklerinin de farkındayız.

Bizler yıllardır süregelen uyuşukluğumuzu üzerimizden atıp yeni fikirlerle yeniden toparlanarak doğrudan eylem yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz.

Kara Aralık için!

Dünyanın Her Yerinde Ayaklanmış Tutsaklara Özgürlük!

Alıntı: İsyandan, Kaynak: Linksunten

8 Aralık 2015 Salı

Almanya: ALF tilkileri doğaya saldı, avcı lokalini ateşe verdi8 Aralık/Almanya

Hildesehim’taki av köpeği eğitim tesisinde esir ve işkence görmüş tilkilerin kurtarıldığı bir eylem gerçekleşti. Söz konusu kulüp binası ekonomik hasar vermek amacıyla tamamen yakıldı. ALF, şimdi kulüp üyelerinin özel hayatlarında eylemler yapmayı planlıyor.

Haziran ayında ALF eylemcileri, Hildesheim-Achtum’daki tesisten bir çok tilkinin kaçmasına yardımcı olmuştu; köpek severler ve avcıların iddialarının aksine tilkiler yiyecek bulmak için insanlara yanaşmadı, o hapishaneye geri dönmediler. O hapishaneden eylemciler tarafından çıkarılmadılar; aslında onlara demir parmaklıkları kesmek suretiyle dışarı kaçma fırsatı verilmiş oldu. Tilkiler bunu eylem gecesi gerçekleştirdi.


Bu eylemler bu haftanın başında tekrarlandı, tilkiler bir kez daha kaçmayı başardı. Ayrıca haziran ayında tahmin edildiği gibi, kulüp binası tamamen yakılınca istenen ekonomik zarar da verilmiş oldu. Bu noktada benzin tenekelerinin tesiste olduğunu bize söyleyen bir kulüp üyesine teşekkür etmek isteriz.

Alman av köpeği derneği Hildesheim üyeleri, özellikle Başkan Jürgen Kalmbach ve av gözcüsü Joachim Algermissen gibi destekçilerde  kendilerini takip etmeye devam edeceğimizden emin olmalı.

Dernek üyelerini tesisi kapamaya davet ediyoruz, böylece  diğer hayvanlar orada özgürlüklerinden mahrum kalmamış olacak. Hayvanları özgürlüklerinden mahrum edip onları bir eğitim aracı olarak istismar etmek asla kabul edilemez.

Eğer taleplerimiz karşılanmazsa tilkiler için diğer özgürleştirme eylemlerinin gerçekleşeceğini bilin, ama aynı zamanda size ait mülklerinizin imha edilmesine ve hayatınızın diğer kısımlarında bazı ekonomik zararlara uğramaya hazır olun.

Bütün kafesler boşalana dek!

ALF

Kaynak: Bite Back, Alıntı: Hayvan Özgürlüğü Çevirileri 

Toulouse, Fransa: COP21 için EDF'e karşı kundakçı saldırı


6 Aralık gecesi, kuzey Toulouse'da, EDF'e ait 5 aracı ateşe verdik.

EDF COP21'in ortaklarından biridir. Aynı zamanda iklim değişikliği sorununa çözüm olarak nükleeri tanıtmak isteyen bir devlet şirketidir.

Nükleer ölümdür, sponsorları yok edelim!

COP21'in olduğu yerleri saldırmanın önemli olduğuna inanıyoruz: kâr ve güç her yerde var demektir.

Biz devlet ve onun polis isyanları ile medya ve gösteri randevularında niteliği, suç ortaklığını, sürprizleri tercih ederiz.

Bazı ateş çakmağı, tüp gaz ve memnun bir gülümseme ile, biz alçak gönüllülükle günü bize yabancılaştıran gözetim, korku ve teslimiyeti yanıtlıyoruz.

Bütün 21 polisleri hedefimiz! 
Devlete (acil olarak) karşı her zaman daha fazla benzin!

Bazı yangın başlatıcılar

Kaynak: Brèves du désordre, Alıntı: Contra Info

Kara Aralık: Selanik'de dün geceki olaylardan esinlenerek sözcükler (Yunanistan)Zaman uçtuğunda, nefret büyür.
Eski dünyanın taşları çatladığında, onu parçalayıp küle çevirmek bizim elimizdedir.
Kara dumanı nefretle şehirlerin gökyüzüne dolduralım.
Temsil eden zalimlerin heykellerini, toplumun hapishanelerini ve zincire vuran sembolleri yakalım.
Özgürlük savaşında düşmüş yoldaşlarımızı unutmayalım.
Baskının kurşunlarından ölmüş olanları unutmayalım.
Onlar inandıkları için mücadele eden, ölen ya da hapsedilmiş olanlar için, Alexandros için.
İktidardakileri hayatları için korkutalım, eski dünyanın barikatlarını yakalım!

Sokaklarda birbirlerimizle buluşalım,
İsyan için,
Kara Aralık için!

Selanik - 07 Aralık 2015

Kaynak: 325

Yunanistan: Sebastián Oversluij / FAI tarafından kundakçı saldırı


Kara Aralık eylemi kampanyası çağrısı kapsamında, biz doğrudan eylem organize ettik ve bir şeyler yaptık.

Biz Zografou semtindeki bir polisin evinin dışına ulaşarak, Altın Şafak ofislerindeki bir hizmet görevlisinin ve onun kişisel aracını ateşe verdik.

Bu tür eylemler kolayca dağınık ve yoldaşlar tarafından çoğaltılarak ve aynı zamanda hukuk düzeninin korkak memurları arasında korku ve güvensizlik ortamı yaratılmasına katkıda bulunulabilir.

Baskı kapımızı vurmaya gelene kadar beklemek yok;  biz metropolis içinde üniformalı piçlerin evini bulup ve elbette onlara saldırmak için ziyaret edeceğiz.

Gerçeği çok biçimli anarşist eylemin gayri koordinasyona dönüştüren, eylemleri ile Kara Aralık kampanyasını yoğunlaştıran dünyadaki tüm yoldaşlarımıza güç ve dayanışma.

Biz doğrudan eylemin anarşist hücreleri organize olun!  

Otorite dünyasına karşı anarşist saldırı için!

Kara Aralık için!

Anarşist tutsaklar ve otoriterler tarafından aranan tüm yoldaşlarla dayanışma!

Tahakküme karşı saldırının içinde bulunmuş düşmüş erkek ve kız kardeşlerimiz ile! 

Sebastián Oversluij Hücresi / Enformel Anarşist Federasyon (FAI-IRF)

Kaynak: Contra Info

7 Aralık 2015 Pazartesi

Santiago: Kara Aralık için Evcil Hayvan dükkanına sabotaj (Şili)HAYVANLAR SATILIK EŞYA DEĞİLDİR. HAYVANLARIN TİCARİ VE SÖMÜRÜLMESİNE KARŞI BOYKOT, SABOTAJ VE SALDIRI. EGEMENLİĞİN HER FORMUNA KARŞI DOĞRUDAN EYLEM! HAYVAN, İNSAN VE YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK!

Eğitmek ve bilgilendirmekle birlikte, (...) kapitalist sisteminin yasalarından kendinizi dışarıda tutarak, (...) şirketleri püstürterek ve sabote ederek (...) biz ekosistemin her geçen gün kötüye gittiğini söylediğimizde sadece hayvanları düşündüğümüzden değildir. Eğer hayvan sömürüsüne destek verenlerin mülklerini tahrip edersek en kötü koşullarda bile, bütün silahları kullanmak için tereddüt etmeyeceğiz.
Yoldaş Sebastián ‘Angry’ Oversluij tarafından "Hayvan Özgürlüğü" şarkısı
 
Kapitalist ve otoriter toplumda, türcülük insan tüketimi için gıda, giyim, eğlence, deney şeklinde ve ya insanın mülkiyet adı altında evcil hayvan olarak nesneler haline dönüşen hayvanların güç ilişkilerinde maddeleşmesi, hakimiyetin devam edildiği taşlardan biridir.

Otoritenin her formuna karşı mücadele kapsamında anti-türcülüğü sokarak, hayvansal ürünler olmadan gündelik yaşam sömürücüler ve hayvan tüccarlarına karşı doğrudan eylemin kaçınılmaz tamamlayıcısı olur.

Böylece, hayvan özgürlüğü hakkında tüm reformist ve mağduru reddederek, biz hayvanları eşya olarak satılan yerin asma kilidine sıvı çelikle mühürleyerek, 1 Aralık gecesi "Egzotik" evcil hayvan dükkanını sabote ettik. Departman yolu üzerinde, sitede, eylemimiz hakkında hiç şüphesiz ne olduğu ile ilgili not bıraktık. Güneş gülü gibi, sahipleri kafesleri ve insan olmayan bireylerin esarete dayalı işyerini açamadı; Eylemimiz amacına ulaşmıştır: Hayatlarımızın ve hayvanlara yapılan baskının normalliğini bozmak.

Biz hayvanlar ya da daya büyük kafesleri daha merhametli olan yasaları istemiyoruz. Eylemlerimiz kapatılma ve tahakkümün her türlü yıkımı için arzunun bir ifadesidir.

Belirli bir an ya da bir ayın ötesinde onları götürmek isteyen, anti-otoriter transgresif eylemler ve yoldaşlar arasındaki suç ağlarını yoğunlaştırmak isteyip Kara Aralık'a katılarak, Panagiotis Argirou ve Nikos Romanos, Yunanistan'daki yoldaşlar tarafından yapılan davete bu şekilde bir yanıtımızdır.

Kendi topraklarında anti-türcü eylemin canlandırılmasında katkıda bulunmak ve aynı zamanda Hapishanede vegan gıdanın yeniden gerilmesi talebiyle vücudunu bir silah olarak kullanarak hayatını riske atan, Türkiye Cezaevleri'nde 10 Kasım 2015'den bu yana açlık grevindeki, anarşist ve vegan tutsak Osman Evcan ile dayanışma şeklidir.
 
Böylece türcü karşıtı gerilim hiyerarşik olmayan organizasyon ve eylemler, yaratıcılık ile birlikte mahkumiyeti keskinleştirmek, dikkatli ve farklı araç ve gereçlerle tahakküm ağının birden fazla bağlantı noktasına vuracak yoldaşların hücreleri aracılığıyla saldırgan anarşik eylemler görünür hale getirilebilir.

Mónica Caballero, Francisco Solar ve Şili ve dünyadaki tüm anarşist tutsaklarla dayanışma.

İki yıl önce yoldaş Sebastián Oversluij'in savaşta ölümüne isyancı bellek.

Hayvan, insan, yeryüzüne özgürlük.

Uygar toplumun kafesleri kahrolsun!
Tüm sömürücülere karşı sabotaj, boykot ve doğrudan saldırı!

"Gece Bozgunu" hücresi.
Enformel Anarşist Federasyon / Uluslararası Devrimci Cephe (FAI/IRF)
Şili - Kara Aralık 2015

Kaynak: Contra Info

Yunanistan: Koridallos erkekler hapishanesi 4 kanadındaki anarşistler tarafından pankart


Pankartta yazan: İSYAN HER ZAMAN ZAMANINDA

Herkes sokaklara!

Koridallos cezaevinin 4 kanadındaki anarşistler

Kaynak: Contra Info 

Yunanistan: Koridallos erkekler hapishanesi 1 kanadındaki anarşistler tarafından pankart


Pankartta yazan: "SOSYAL MAKİNEYE KARŞI ANARŞİST SALDIRI İÇİN - KARA ARALIK 2015"

Sürekli anarşist isyan için
Herkes yangınla sokaklara

Koridallos cezaevinin 1 kanadındaki anarşistler

Kaynak: Contra Info

Anarşistler ve hayvan özgürlükçüler Kandıra F Tipi Cezaevinin kapısına dayandı


Bulunduğu cezaevinde çeşitli taleplerle 10 Kasım’dan bu yana açlık grevinde bulunan veganarşist tutsak Osman Evcan için harekete geçen anarşistler ve hayvan özgürlükçüler dün Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nin kapısına dayandı. 40 kişilik eylemci grup, cezaevi kapısına kadar kara bayraklarla, pankartlarla, meşalelerle, müzik aletleriyle yürüyerek, Osman Evcan’la dayanışma gösterdiler. Seslerini ona duyurmaya çalıştılar. Cezaevinin önüne, duvarlarına ve tabelalarına yazılamalar yapan eylemciler, basın açıklamasının ardından İstanbul ve Kocaeli’nden gelen eylemciler eylemlerini bitirdiler.

Bu sırada, koğuş arkadaşı Hasan Çınar da Osman’a destek için süresiz açlık grevine başladı.

Bu eylem ile aynı zamanda, Rusya’da zor durumdaki bir köpeğe evini açtığı için hakkında 1,5 sene hapis cezası verilen hayvan hakları aktivisti dostumuz Victoria Pavlenko’ya da selam göndermiş olundu. ‪

Şimdiye kadar gelen haberlere göre ise Rusya’nın Moskova, Fransa’nın Nantes kentlerinde Osman Evcan’la dayanışma eylemleri gerçekleştirildi.


(Moskova, Rusya)


(Nantes, Paris, Fransa)

ABC İstanbul’un Osman Evcan eylemine dair yayınladığı metin:

Osman Evcan’ı Serbest Bırakın!

5 Aralık günü öğleden sonra, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde inancı ve mücadelesi gereği vegan beslenebilmek için 26 gündür açlık grevi eyleminde olan anarşist tutsak Osman Evcan’a yalnız olmadığını hatırlatmak için harekete geçtik. Pankartlarla, meşalelerle, davullarla, sloganlarla Osman Evcan için, tüm anarşist ve anti-otoriter tutsaklar için yürümeye başladık ve ses çıkardık. Sesimiz kalın duvarları aştı, direnişte olan anarşist yoldaşımıza umut olduk. Osman Evcan 26 gündür kendi isteği ve iradesiyle yemek yemeyi reddediyor, savaşıyor, elindeki tek silah olan bedeniyle isyan ediyor, direniyor, hayat kurtarmaya çalışıyor ve adaletin kendisine dönüşüyor. Biz anarşistler Osman Evcan için, hayvanlar için, dünya ve insanlar için, yaşarken tabuta konan tutsakların özgürlüğü için hep birlikte haykırdık:

Cezaevlerine Ateş! 
Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük!”

Bu eylemi insanı, hayvanı, gezegeni tutsak eden devletin zincirlerinden korkmadığımızı göstermek adına gerçekleştirdik. Sistemin bizi kendi çürümüşlüğüne dahil etme çabasına karşı mücadelemiz devam edecek. Zulmün ortadan kaldırılması için eyleme geçen herkes bir özgürlük savaşçısıdır. Total özgürlüğü savunan, anarşist idealleri uğruna baskılara ve işkenceye karşı savaşan Osman Evcan’a uygulanan politik izolasyonların bir an önce kaldırılması için tüm gücümüzle ve giderek daha militanca mücadelemizi sürdüreceğiz. Hapishane sistemi, çoğunluğa hükmedebilmek, bir grup azınlığın çıkarları için kitleleri pasifize edebilmek uğruna inşa edilmiş betondan tabutlardır.

Tüm Kafesler Kırılana Dek!
Tüm Hücreler Yıkılana Dek!
Son Hapishane Boşalana dek!
Osman Evcan’a Özgürlük!

ABC İstanbul

Kaynak: Sosyal Savaş