27 Ekim 2015 Salı

Bireyci Anarşizm - Sidney E. Parker


"Bireycilik", cehalet ve amacı dışında istismar edilen "anarşizm" ve "egoizm" gibi kelimelerden biridir. Birçok radikaller için kapitalist ormanda "herkes için özgürlük" olarak eş anlamda kullanılmakta, ve kapitalizmin bazı savunucuları ekonomik sömürü ve tekeli haklı göstererek kullanmaya çalışmaktadır. Kapitalist toplumun doğası hakkında biraz zeki düşünen, ancak, onun sürekli mevcut patron-erkekler ve kitle-erkekler olarak, bu fikir ile kızdırmak yeterlidir. Kendi banliyö kuralları arasındaki kafeslerde bitki gibi yaşamak ve aynı zamanda haftanın beş günü kendi ofislerinin içinde ve dışında şehir beyefendi orduları hakkında bireysellik nedir? Ve hayatları boyunca aynı aşağılık-ritüelleri tekrarlayarak ve makine tanrısının önünde duran sanayi işçileri sürüleri nasıl bireysel? Bu soruları sormak için bunları cevaplamak gerekir.

Bireyciler

Bireyci anarşistler istatiksel milyonlara ek itaatkâr vatandaşlarla olmazlar. Onlar kendilerini sürünün dışında sayar ve onların anarşisi kendilerini doğrulayacak güçleri bulundurmaktadır. Onlar anarşizmini bütün demokratik ve sosyalist mitleri üzerinden koparmıştır. "Halk bunu istiyor" ya da "işçiler bunu istiyor" un canı cehenneme! Biz kendi hayatımızı yaşayalım, kendi çıkarlarımızı takip edelim ve kendimiz olalım. Yalnız gitmek zorunda olsa bile, bireyci kendi yoluna gidecektir. Eğer bunu yapmazsa o birey olmaz.

Devlet

Fakat birey kendisi için yaşıyorsa onun diğerleri üzerinde hükmetmeyi sürdürmemeye engel nedir? İki şey, en azından. İlk olarak, diğerleri de onun kadar inatçı ise, daha sonra o kendi iradelerine karşı çıkacak ve bu yüzden çabaları boşa çıkacaktır. İkincisi ve en önemlisi, bireysellik otorite hükümdar arasındaki ilişki olduğunu bilir ve her iki bağlanan hükmü ve her bağımsızlığı yok eder. Max Stirner'in de dediği gibi:

"Kendisine sahip olmak için başkalarındaki irade eksikliğine bel bağlayan, başkalarının yarattığı bir şeydir. Efendi kölenin yarattığı bir şeydir. İtaat sona ererse, efendilik de sona erer."

Bireyci anarşistler birçok masumu ezmek için birkaç kötü adına komplonun sadece ürünü olarak devleti görmezler. Eğer onlar öz yönetim yeteneğine sahip olsalardı, yönetilmeyi istemeselerdi birçok yönetim olmazdı. Hükümdarlar ve yönetilenler bireyselliği reddetmek bir paradaki aynı madalyonun iki yüzüdür. Onların yolu hemen dışında yer alıyor.  

İşbirliği 

Bireyciler insanlar arasındaki tüm işbirliğini mi reddeder? Bireyciler Ibsen ile aynı fikirde "en güçlü insan en yalnız duran o kişidir.", fakat ihtiyaçlarını karşılamak için bazı işbirliğine girerler. Sadece tek başına yeterince güçlü duranlar başkaları ile gerçek bir özgür işbirliği kurma yeteneğine sahip olacağı için, bu konuda çelişkili bir şey yoktur. Ama böyle bir ortaklık kendi içinde bir son değil - onu oluşturanların yararlı bulduğu sürece sürer. Bu üyelerin görevlerinin sahip olduğu yönünde kutsal bir şey değildir. Onları yaratma ve kendilerinin hizmetkarı, başka bir şey değil.

Ekonomi

Bireyci ekonomi alanında, sendikalist ya da komünist, sosyalist olsun, kolektivizme inanmaz. Onun için, üretim araçlarının bireysel sahipliği üreticisine, ürün ya da eşdeğer garanti yoldur. Bu alanda, tüm diğerleri gibi, ancak, bireyciler tümü çoğulcu ve saygın herhangi bir sistemde, onun adı ne olursa olsun, otoriter kadar, herhangi bir ekonomik ilişkiye bağlanmak ve onlara alternatif seçmeyi reddeder. Bireyci ve kolektivist ekonomi yaklaşımı arasındaki fark, ilki her bireyin kendisi için ihtiyacı olanı sağlamak üzere serbest bırakılacağı gerçeği yatarken, oysa ikincisi toplumda araçlar üzerinde yönetici ve sağlayıcı olmak ister. Başkalarının iyi ya da kötü niyet üzerine bireysele bağımlı kılan herhangi bir sistem bireyci için iğrençtir. Onların hiçbir bağımsızlık veya seçim özgürlüğü yoksa, üretim araçlarının bir avuç özel tekelci, devlet, sendikalist bir federasyon veya komünün kontrolü altında olup olmadığı onlar için biraz önemlidir.

Devrim    

Fakat gelecekteki bir ekonomi hakkındaki spekülasyonlar sadece akademik bir ilgidir. Bireyci anarşistler onların fikirlerinden herhangi bir menfaat olmaksızın "Devrim yarın"ı beklemek niyetinde değillerdir. Onları ilgilendiren bugün, kuramsal gelecek değil. Bireyci kendine yoluna benzer her yolcuyu ağırlar, fakat onun yolculuğuna başlaması için onlara ihtiyaç yoktur. Hristiyan tanrı iradesine bakar, marksist ve sendikalist devrimci proletaryanın iradesine bakar, fakat bireyci kendi iradesine bakar ve kendi dışında hiçbir dayanağı yoktur. Sonuç olarak, o "tarihin diyalektiğe", "sınıf mücadelesinin kaçınılmaz sonucuna", "hukukun kanuni sürecine", ya da başka herhangi bir kolektife, kurtuluş aracı olarak grup ya da doğaüstü güce inanmaz. Kendi kendine kurtuluş ona herhangi bir anlama sahip tek kurtuluş şeklidir. O mevcut sefaletin ve baskılara bir sus payı olarak uyuşturulmak için vakti yoktur.


Bireyci Anarşizm - S. E. Parker tarafından Genel Hatları ile

Toplum Düşmanları tarafından - Bireyci & Egoist Düşünce'nin Antolojisi, Ardent Press

Kaynak: In the Belly of the Beast

16 Ekim 2015 Cuma

Kielce: Evi Statiri ile Dayanışma Pankartı3 ekim saat 20:00'de Kielce merkezinde bir köprüye Evi Statiri ile dayanışma bağlamında pankart asıldı.

Hapishanelere yangın!

Evi Statiri'ye Özgürlük!

Uzun yaşa militan anarşizm. FAI-IRF

Kielce ekibi önümüzdeki hafta mültecilerle dayanışma hazırlığındalar. 

Kaynak: Grecjaw Ogniu


Ankara: Ankara Anarşi İnisiyatifi'nden BildiriPatlamadan kurtulmuş olanları yaşamaktan utandıranlara, geç kaldığı için henüz alanda olamayanları gözlerimize melül melül baktıranlara, Ali Abimizi ve 127 canımızı daha bizden ayıranlara, katillere alkış tutanlara, mavi üniformalarıyla ölülerimizin üzerine gaz-su sıkanlara, üniformalı katilleri kahraman ilan edenlere de, hiçbir şey olmamışcasına yaşamına devam edenlere, kahvede pişbiriğe devam ederken sırıtarak cesetlerimizin halinden sohbet edenlere, korkanlara ve yılanlara, her şeye rağmen polisten merhamet-devletten adalet bekleyenlere de lanet olsun.

Suruç’taydık, Diyarbakır’daydık, Ankara’da Tren Garındaydık. Bu topraklar ne zaman kan ile sulanıp çamura çevrilse biz hep oradaydık. Çamura suyu hep bizim kanımızdan katıldı. Fabrikada elimiz koptuğunda, İşporta’da zabıta kafamızı yardığında, inşaatlarda, Suruç’ta, Diyarbakır’da, Ankara Tren Garında. Binlerce kez öldük, binlerce kez ölenlerimizin yüzlerini hatırladıkça gözyaşlarımızı içimize akıttık. Binlerce kez yaralı inim inim bekledik yaşadığımız, çalıştığımız katledildiğimiz sokaklarda, meydanlarda. Bin kere sorduğumuz soruya bir cevap bulamadık, bir kez daha soruyoruz. Nasıl? İnsan nasıl olurda bunu yapar. Sorumuza verilmiş hiç bir cevap yeterli gelmedi,hiç bir cevap yeterli gelmeyecek. Canımızı, canımızdan bir parça olan tanımasak da omuz omuza halayda aynı şarkıları mırıldandıklarımızın bedenlerinin her bir parçasını toplamak zorunda kaldıysak anlamıyoruz. Anlayamıyoruz. Anlamayacağız. Ama onlarında anlamayacağı bir şey hediye edeceğiz. Şudur ki; isyanımız. Gözlerinin karalığı yüreğinin kızıllığına karışmış, üstüne kan sıçramış, kanı üstüne canı üstüne kaybettikleri üstüne, aldığı her bir nefes üstüne yemin edilmiş, mutlak ve sonsuz; yıkımın ve topyekün özgürlüğün habercisi İsyan.

Barış! Kuşkusuz ki Barış! Şiddetin kaynağını ortadan kaldırmalıyız, kin ve nefret fidanlarının bin yıllık dev çınarlar olduğu Anadolu’da, Mezopotamya’da, Orta Doğu ve bu devranda ismi nasıl anılırsa anılsın cihanın dört bir tarafında. Kin kapıları kırılsın ve tüm alemi çocuk kahkahaları, kuş cıvıltıları ve karabaşın tatlı havlamaları teslim alsın diye. Mesela anarşist, yoldaş, dost, abi ve baba olan Ali Kitapçı’nın kanının yerde kalmadığı eşi Emel Abla’nın dişini sıkıp beklemek zorunda olmadığı yüreklerimize serin sular serpilmiş ve gözlerimizden yaşamaktan utanç değil hesap sormaktan ve intikamdan duyulan buruk bir kıvancın izlerinin olduğu bir dünya. Suruç’ta, Diyarbakır’da, Ankara Tren Garı’nda ve bu kürenin her bir santimetrekaresinde.


Söylenecek söz yok. Yoldaşlarımızın dediği gibi dün bundan daha iyi değildik. Yarın daha iyi olmayacağız.Biliyoruz. Bilin. Artık her şey daha basit.Bizler ve onlar. 

Tekrar edelim.

Patlamadan kurtulmuş olanları yaşamaktan utandıranlara, geç kaldığı için henüz alanda olamayanları gözlerimize melül melül baktıranlara, Ali Abimizi ve 127 canımızı daha bizden ayıranlara, katillere alkış tutanlara, mavi üniformalarıyla ölülerimizin üzerine gaz-su sıkanlara, üniformalı katilleri kahraman ilan edenlere de, hiçbir şey olmamışcasına yaşamına devam edenlere, kahvede pişbiriğe devam ederken sırıtarak cesetlerimizin halinden sohbet edenlere, korkanlara ve yılanlara, her şeye rağmen polisten merhamet-devletten adalet bekleyenlere de lanet olsun.

Ankara Anarşi İnisiyatifi

15 Ekim 2015 Perşembe

Yunanistan: Anarşist Federasyon'dan Ankara Katliamı sonrası Dayanışma


10 Ekim Cumartesi sabahı, Ankara Tren Garı önünde ‘Barış Yürüyüşü’ için toplanan halkın arasında iki bomba patladı. Birçok siyasi örgütün ve sendikaların çağrısıyla düzenlenen yürüyüş, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce insan katılımıyla gerçekleşiyordu. Onlar, barış ve özgürlük için yürüyorlardı.
Patlamadan hemen sonra, devlete bağlı baskıcı güvenlik birimleri can çekişen insanların, yaralıların ve onlara yardım etmeye çalışanların üzerine biber gazı ile saldırdı. Yüzün üzerinde devrimci yoldaşımız öldürülürken yüzlercesi ağır yaralandı.
Katliamın failleri ister Türkiye’deki derin devlet yapılanmaları, ister radikal İslamcı IŞİD olsun, gerçekler değişmiyor. Bu saldırı iktidar partisi AKP ve Türk devletinin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla düzenlemiş bir saldırıdır. Yürüyüş ise Kürdistan’ın kadın ve erkek direnişçilerine karşı yürütülen savaşa, Türk askeri birliklerinin Türkiye’nin güney-doğu sınırında dahil oldukları savaş suçlarına, AKP ve Türk devletinin baskıcı ve kanlı uygulamalarına karşı yapılıyordu.
Türkiye’de genel seçimlere sadece birkaç hafta kala, AKP göz göre göre bu bombalı saldırıyı ve katledilen protestocuları bir sömürü aracı olarak kullanmaya, kendisine karşı koymaya cesaret eden herkesi baskı ve göz korkutma yöntemiyle yıldırmaya, Türkiye toplumunu "milli birlik" ideolojisi etrafında toparlamaya, bu suretle de Türk ordusunun askeri operasyonlarına sorunsuz bir şekilde devam edebilmesini sağlamaya ve kendi politik gücünü arttırmaya çalışıyor.
Bizler, sınıfımızın katledilen yoldaşlarını unutmayacak, katillerini asla affetmeyeceğiz.
Türk devletinin saldırı ve cinayetlerine karşı mücadele eden Türkler ve Kürtlerle, Türk toplumunun ezilen ve sömürülen halkları ile dayanışma içinde olacağız.
Kanlı devlet ve sermaye politikaları bizleri onlara karşı mücadelede birleşmiş bir cephede bulacaklardır.
Anarşist Federasyon
Basın Bürosu
Yunanistan 12/10/2015

Berlin: Evi Statiri, Mónica Caballero ve Francisco Solar ile Dayanışma Pankartı


Pankartta yazan: "Tüm Anarşist Tutsaklarla Dayanışma - Evi, Monica ve Francisco'ya Selam - Çok Yaşa Anarşi "

13 Ekim 2015 tarihinde, Berlin'de Oberbaum Köprüsü'ne pankart astık. Yunanistan'da yargılanmadan tutuklanan - berbat kısıtlayıcı koşullar altında - nihayet serbest bırakılan, Evi Statiri ile dayanışmamızı göstermek istiyoruz.  Ayrıca 13 kasım 2013 yılından bu yana İspanyol Devleti tarafından engelleyici şekilde tutsak edilen  Monica ve Francisco'ya sıcak selamlarımızı gönderiyoruz.

Bu demokratik ve çürümüş sistem ile çatışarak tüm bu hayat içinde bahsi geçen,  hapishanede olan tüm isyancıları selamlamak üzere,  bu sadece küçük bir sembolik jesttir.

Sokaklarda görüşeceğiz, mücadele devam ediyor!

Anarşi için, Devlete Ölüm!

Berlin'den bazı anarşistler

Kaynak: Contra Info

9 Ekim 2015 Cuma

Meksika: UNAM ve IPN'ye Bombalı Saldırı


Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü (UNAM) ve Ulusal Politeknik Enstitüsü Bilimsel Araştırma Merkezi(IPN)'ye Saldırı


2 Hedef kara aydan önce Mexico City'de saldırıya uğradı:

- 5 Ekim, Pazartesi: Gece boyunca, biz Üniversite Şehri'nde ortasındaki, UNAM'daki Nükleer Bilimler Enstitüsü (ICN) girişine el yapımı patlayıcı yerleştirdik. Korucular cumbia müziğini dinlerken, biz gölgelerden sorunsuz ve sinsice aygıtı bırakmayı başardık.

ICN "Nükleer Bilimi" adlı daha iyi Teknolojik Ölüm'ü gelişme ve sürdürmeyi devam ettiren, UNAM ve diğer üniversitelerin en önemli fizikçilerin beşiğidir.

- 7 Ekim, Çarşamba: Sabah,  IPN topluluğuna(Gustavo A. Madero ilçesindeki) yönelik, Hesaplamalı Araştırma Merkezi(CIC)'nin girişine bir kitap bombası bıraktık. Banka'nın polisi ve Sanayi Polisi enstitüyü korurken, biz acele etmeden sakince patlayıcı bıraktık.

CIC vahşi doğanın ebedi düşmanı, bilişim, mühendislik, yapay zeka ve yapay diğer her şey ile uzmanlaşmış, ülkenin en önemli merkezlerinden biridir. Araştırma Görevlileri Ulusal Sistemi(SNI)'nden anormal-tekno-inek öğrencilerin önemli bir kısmını da tesislerinizde gizleyebilirsiniz.

Tüm Vahşi tarafta Savaşçı.
Teknolojik Sisteme Karşı.

Eko-aşırı Terör ve Sabotaj Çemberi

Kaynak: Contra Info

Selanik: Faşist Lokale karşı Kundakçı Saldırı (Yunanistan)6 Ekim gecesi, molotof kokteyller ile Selanik'te Ano Poli'de faşistler tarafından işletilen bir lokale saldırdık.

Öfke ve sevinç ile devlet ve faşizmi yok edelim.

Kaynak: Contra Info
8 Ekim 2015 Perşembe

Yunanistan: Evi Statiri’den Hapishaneden Serbest Bırakılışı İle İlgili MesajSerbest kaldığınızda ilk fark ettiğiniz gözlerinizin artık duvarlara, parmaklıklara ve bölmelere rast gelmemesidir. Bakışlarınız dikenli tele çarpmadan dolanabilir ve gökyüzünü görebilirsiniz. Hem adımlarınız artık sayılı değildir. Avlu duvarına kadar yirmi, yirmi de hücrenize dönüşte. Şüphesiz benim kendi durumumda avlunun duvarları evimden bir kilometre uzağa kadar genişlemişti ve partnerimle herhangi bir temas kurmama izin verilmiyordu.

Ama yine de, karşısında serbest bırakılışımın bir yaşam koşulu olarak bize dayattıkları korku ve adaletsizliğe karşı sadece ilk zafer olduğunu hissediyorum.

Yunanistan’ın her köşesinde gelişen dinamik çok biçimli dayanışma hareketi, tarihin sadece yöneticiler tarafından değil aynı zamanda isyancılar tarafından da yazıldığını anlamam için bana kuvvet ve iyimserlik vermeseydi bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti.

İktidardaki muktedirliğin terörünü kıran bilenen ve bilinmeyen tüm yoldaşlara büyük teşekkürler.

Nikaia General Hastanesi’ndeki tüm doktorlara ve özellikle de ilk andan itibaren beni sıcakça ve diğerkâmca destekleyen Spyros Sakkas ve Olga Kosmopoulou’ya çok teşekkürler.

Elbette hapishanede ve soğuk hücrelerde, ardımda kalanları unutmuyorum… Her zaman onların yanında olacağım ve tekrar buluşana dek paylaştığımız her anın değerini bileceğim.

Çünkü hapishaneler olduğu sürece hiç kimse özgür olamaz.

TÜM SİYASİ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK!

HÜCRELERDEKİLERE ÖZGÜRLÜK!

Evi Statiri

Çeviri: Fraksiyon 

7 Ekim 2015 Çarşamba

İspanya: Hayvan Kurtuluş Cephesi tarafından Tavşanlar Özgürleştirildi (Barselona)Son yıllarda İspanya'da, özellikle Katalonya'da,  tavşan yetiştiriciliği ciddi ekonomik krizden etkilendi ve birçok çiftlik son beş yılda kapatıldı.

Birkaç kez terk edilmiş çiftlikler için güvenlik potansiyel hedefleri izlerken bulduk.

Benzer bir şekilde, biz de kriz başladığından itibaren İspanyol devletinin Hayvan Kurtuluş Cephesi eylemlerinin sayısını azalttığını doğrulayabilir. Bunun nedeni büyük olasılıkla birçok kişi tarafından diğer mücedelelere yönelmesi ile birlikte bu mücadelede yer almak isteyen kişilerin kaynak yetersizliği.

Fakat 20 eylül 2015 gecesi, biz geçici uyuşukluğu bırakıp, Barselona eyaletinde bulunan tavşan çiftliğe gittik ve tutsak edilen 20 tavşan özgürleştirildi.

Bu kez sadece 20 taneydi ve gelecekte daha fazla eylem olacağını umuyoruz ve bu cani endüstri tarafından zarar gören birçok hayvanı özgürleştirebiliriz. Biz birkaç yıldır zar zor günümüze ulaşan bu endüstriye karşı ezici darbeler vurmak için mükemmel bir zaman olduğuna inanıyoruz.

Biz bu organizasyon kapasite ve kararlılığa bağlı olduğunun bilincindeyiz fakat biz diğer yerlerde meydana gelmiş etkili kampanyalar gördük böylece şu anda devam birkaç çiftlikleri kapatabileceğimize inanıyoruz.

Biz "Komando Mateo Morral" ile suçlanan Operasyon "Pandora" ve "Pinata" ile baskılarla karşı karşıya kalan anarşistlere bu eylemi adıyoruz.

Aynı zamanda bu bildirinin yazıldığı anda Yunan otoriterlerin onun tahliyesini kabul etmesi ile açlık grevini sona erdiren, Evi Statiri'ye sıcak bir kucaklama yolluyoruz.

İNSAN VE HAYVAN KURTULUŞU İÇİN

ALF - Domuz, baykuş ve Zorrilla ailesi

Alıntı: Insurrection News
Kaynak: Contra InfoMeksika: Yeryüzü Kurtuluş Cephesi tarafından Honda bayiliğe Saldırı


Bir kez daha, onların sıkıcı yapay dünyasında, biz Yeryüzü için asgari saygı gösterilmeyen ilgisizlikle dolu otomasyonun dolu pis su birikintisi içinde yaşamak için tekliflerini asla kabul etmeyeceğimizi göstermek için harekete geçtik.

Hayatta kalmak için bize gerekli kaynakların verdiği Dünya uzun süredir saçma şekillerde istismar edilmiştir. Kendi konforlarını sağlamak için lüks arayışı içindeki zombiler gibi bu büyük kalabalık  her geçen gün bu kendi bokun içinde batarken bu toplumu sürdürmek için önemli katkılar sağlamıştır. Biz onların dünyasını darbeye karşı darbeleyerek yok etmeye; Onları çevreleyen tüm cehalet ve ilgisizlik yaşayan insanların zihinlerine işlenebilir. Biz onların kameralar ve polislerin yanı sıra lükslerinden bahsediyoruz.

4 Ekim 2015 tarihinde biz Meksika devletinde Ecatepec, San Cristobal'in Avenida Revolucion üzerinde bulunan Honda bayiliğine saldırarak öfkemizi gösterdik. Bir kez daha örtülü kara gece ve eşlik eden ay bir kez daha sırdaş oldu. Saldırı sırasında biz Honda marka aracı tamamen yok etmenin yanı sıra diğer araçlara ufak çaplı hasara yol açmayı başardık. Bu Yeryüzü ve onun sakinlerini yok etmeyi cüret eden herkese karşı mücadelenin devam ettiğini göstermektedir.

Yeryüzü Kurtuluş Cephesi - Meksika

Alıntı: Insurrection News

6 Ekim 2015 Salı

Sergey Nechayev

Sergey Nechayev, 2 Ekim 1847 - 21 Kasım veya 3 Aralık 1882 arasında yaşamış Anarşist, Nihilist bir Rus devrimcisidir.

Tam adı Sergey Genadiyevic Nechayev'dir.

Tarihin en azılı komplocusu, Nietzsche'nin silahlı peygamberi.Olması gerektiği gibi eğitimsiz ve hatta neredeyse zır cahildi ama gerçek bir parya kurnazıydı. Hiçbir zaman iyi bir eğitim almadı ama kendisini zaman içinde öyle iyi geliştirmişti ve eksiklerini öyle iyi örtüyordu ki, coğu kez bir beyefendi muamelesi görüyordu.

Köy enstitülerinde belletmenlik yaptı. Bu dönemde (1868-69) rejime karşı öğrenci hareketlerine katıldı ve örgütledi. Kendi hücresini oluşturdu. Özgürlükçü olduğu kadar da disiplinliydi.

Hareketlerin ivmelerini kaybetmesi ve kurulan mahkemelerin agır cezalar vermesi sebebiyle Avrupa'ya kaçtı. Avrupa'da entellektüel kesim ile ilişkilere girdi. Rusya'da kendisi bekleyen büyük ve etkin bir örgüt oldugu asparagasını her yere yayıyordu.

Bu dönem icin de anarşizmin kuramcı ve eylemcilerinden Bakunin ile tanıştı. Daha sonra bakunin'in güvenini suistimal etse ve hatta işi, tehdit etmeye kadar vardırsa da Bakunin dahi hakkında hep olumlu konuşmuştur.

Nechaev, catechismin kuramcısı ve yazarıdır.

Daha sonraki dönemlerde Rusya'da "Halkın İntikamı" adlı küçük ama çok etkili bir terör örgütü kurdu.

Örgüt kraliyete, saraylara, saray trenlerine vb. yerlere sabotaj düzenledi. Çoğu kralı öldürmek icin yapıldıysa da başarısız oldu, onun dışında etkili suikast ve suikast girişimleri de oldu. İvonov adlı bir öğrenci Nechaev'e güvensizligini ve onun kimse tarafından görevlendirildigini duşunmedigini söyleyince 21 Kasım 1869'da Moskova Üniversitesi'nin arka bahcesinde onu öldürttükten sonra cesedini havuza attırdı. Bu olay Rusya'da büyük tepki yarattı. O sırada Dostoyevski "Bir Büyük Günahkarın Hayatı" adlı bir kitap yazmaya calışıyordu. Bu kitabın ana karakteri Cinler'deki unutulmaz Nikolay Vsevolodovic Stavrogin idi. Bu olayi duyunca sosyalistlere ve nihilistlere özellikle kızgın olan Dostoyevski kitaba başka bir unutulmaz karakter daha ekleyerek ismini Cinler olarak değiştirdi. Sergey Nechaev'i Peter Stepanovic Verhonevsk olarak dramlaştıran Dostoyevski bir çok kişiye göre yazılmış en iyi siyasi romanı yazdı.

Nechaev öyle etkili bir vizyon yakalamış ve öyle iyi kadrolar geliştirmişti ki, bu küçük örgüt çöktüğü dönemlerde bile adı ile korku yaymaya devam etti. Zamanın entellektüelleri ve devrimcileri Neçayev'in sayesinde var olmuş ya da varlıklarını devam ettirmiş olsa da neredeyse hep kötülediler ve hatta catechism gereği Nechaevistler bile bunu yaptı zira temel kural deşifre olmamak ve farkedilmemekti.Bakunin'in Enternasyonalden atılmasına sebep oldu ve 1871'de Birinci Enternasyonal tarafindan kınama aldı. Yurt dışındaki desteğini kaybeden Nechaev Rusya'daki komitadan en iyi adamları ölünce damdazlak kaldı ve 1872'de tutuklandı. 1873 yılına değin olağanüstü bir mahkeme süreci yaşayan Nechaev bu tarihte sürgün cezası aldı. Aslında kendine biçilen ceza Petersburg'da ömür boyu hücre hapsiydi. Sürgün icin Sibirya'ya gitmeyi bekleyen ve oradan kacıç planları hazırlayan Nechaev ömrünün sonuna kadar Petersburg'da en tehlikeli birkaç mahkum için kullanılan bir kalede yaşadı.

Bir süre sonra, içerideki askerleri de örgütlemeyi başaran Nechayev bu sayede tekrar komplolar ve suikastler yönetmeye başladı.

Nechaevistlerin etkisi döneminin her alanına yansıdı. Diyebiliriz ki bu etki neredeyse 1900'lerin sonuna kadar devam etmiştir.

“Neçayev duraksama diye bir şey bilmez, hiç bir şey durduramaz onu, kendine karşı da başkalarına karşı da kıyıcıdır. Bağnaz, ama dürüst bir bağnazdır, aynı zamanda çok da tehlikelidir, onunla ortaklık kurmak uğursuzluk getirebilir... Sonunda şu düşünceye varmıştı: Ona göre, iş görebilen ve güçlü bir örgüt kurabilmek için, Machiavelli’nin felsefesine dayanmak ve Cizvit’lerin şu kurallarını benimsemek gerekliydi: ‘Bedeni işkenceyle, ruhu yalanlarla çökertmeli, yok etmeli!” Bu satırları, ünlü Rus anarşist Bakunin, arkadaşı Tandier’e yazıyordu. Bakunin’in sözünü ettiği, bir papazın oğlu olan Sergei Neçayev’dir.

Neçayev, 1869’da Moskova’da ayaklanma amaçlı bir dernek kurmuş, ‘adam kazanmak için’, yalandan teröre kadar, her yöntemden yararlanmıştı. Neçayev, 1869 öğrenci ayaklanmasına katıldıktan sonra İsviçre’ye kaçtı ve burada Bakunin’le tanışarak, onunla birlikte “Halkın Adaleti” dergisini çıkardı. Bu dergi, yalnız Çar’ın temsilcilerine değil, liberal yazar ve gazetecilere de terör uygulanmasını istiyordu. İvanov isimli bir öğrencinin öldürülmesi, Rusya’da kurduğu, “Halkın Adaleti Toplumu” adlı gizli örgütün açığa çıkmasına maloldu ve Neçayev İsviçre’ye tekrar kaçmak zorunda kaldı. Ama İvanov’u öldürmekten sanık olarak Rusya’ya geri gönderildi ve 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 1882’de, hapisteyken öldüğünde, bir gardiyanı davasına kazanmayı başarabilmişti. Bir Devrimcinin Alfabesi adlı kitapta Bakunin, Neçayev’i şöyle yazıyordu: “Bir devrimci kendini önceden bağlamış bir adamdır. Ne kişisel çıkarı olabilir, ne özel işleri ne duyguları, ne malı mülkü, hatta ne de adı. Onda her şey tek bir çıkarda, tek bir düşüncede, tek bir tutkuda toplanmıştır: Devrim... Yalnız sözünde değil, davranışında da kamu düzeni ile, uygar dünya ile, her türlü yasa, her türlü töreler, gelenekler ve her türlü ahlâkla da ilişkisini kesmiştir. Hele uygar dünya onun amansız düşmanıdır. Onun içinde yaşaması yalnızca onu daha kökünden yıkmak içindir.” Hiçbir otoriteyi tanımayan, romantizmi, aşkı, kişisel kin ve intikamı reddeden bu anlayışı, Lenin şöyle tanımlıyordu: “Anarşizm, ters yüz edilmiş burjuva bireyciliğidir.”

Neçayev'in Devrimcinin Anahtar Kitabı adlı bir de kitabı vardır.

Atina: Evi Statiri Hapishaneden Tahliye EdilecekAteş Hücreleri Komplosu'na karışmakla suçlanıp 7 ay önce tutsak edilen Evi Statiri (şu an hastanede), yargılanan savaşçılar ve tutsakların arkadaş-akrabalarından alınan bilgiye göre, sıkı kısıtlayıcı koşulların hükmüne rağmen, yakında hapishaneden tahliye edilecek.

Yerel kaynaklara göre Evi Statiri açlık grevinin 19. gününde kilosunun %12.2'nin kaybettiği ve vücudunda geri dönüşümsüz hasara neden olduğu belirtiliyor.

Evi Statiri'ye Güç!

Anarşist Savaşçılara Özgürlük!
Ateş Hücrelerine Özgürlük
Yaşasın Anarşi!